L’Ajuntament comença a elaborar el Pla Estratègic Mont-roig Miami 2030

L’Ajuntament comença a elaborar el Pla Estratègic Mont-roig Miami 2030

  • Es tracta d’una eina que servirà per decidir com volem transformar el municipi
  • El procés compta amb una fase d’anàlisi i participació ciutadana, un pla d’acció i la posterior avaluació i seguiment

Presentació als regidors de l’Ajuntament del Pla Estratègic mont-roig Miami 2030

Decidir conjuntament quin tipus de municipi volem arribar a ser el 2030. Aquest és l’objectiu del Pla Estratègic que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha començat a elaborar. Es tracta d’una eina que servirà per avaluar on som i en quina situació ens trobem, decidir on volem ser i marcar quines accions cal implementar per arribar a transformar el municipi.

El Pla Estratègic Mont-Roig Miami 2030, que s’ha presentat aquest dimecres al migdia en una reunió on estaven convocats tots els regidors de l’Ajuntament, és una de les actuacions previstes dins el PAM 2016-2019 que requereix de les aportacions de la ciutadania i de tots els agents socials, econòmics, polítics i institucionals del municipi.

La participació pública és essencial

El projecte compta amb 4 etapes. La primera part es basa en l’elaboració del diagnosi municipal fonamentat en l’anàlisi del territori. La finalitat és poder determinar el posicionament actual del municipi i d’aquesta manera fer possible la detecció dels principals reptes.

Aquesta primera fase ja ha estat iniciada mitjançant una acurada recollida de dades i estructuració d’informació. Aquesta diagnosi és l’input necessari per identificar les principals debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del municipi.

La segona part és la formulació estratègica. Aquesta part es realitzarà mitjançant la participació pública del municipi, com un element essencial de tot el procés. Per aconseguir l’opinió dels veïns i veïnes i entitats locals es realitzaran diversos tallers participatius. A més, s’han previst activitats específiques amb joves, infants i població major de 45 anys que es realitzaran aquesta tardor.  A partir d’aquí es crearan taules de treball que seran sessions de debat on es posaran en comú els punts de vista que prèviament han estat treballats de manera sectorial als tallers, aconseguint així una visió integral del territori.

La següent fase és la formulació del Pla d’Acció. Aquest inclourà els diferents projectes ja definits i assolirà concretar-los a través d’uns objectius específics, activitats, resultats, identificació d’actors, estimació del cost d’execució del projecte, fonts de finançament, inventari de recursos per dur a terme el projecte, indicadors de seguiment d’execució, cronograma d’execució i període previst d’execució.

Finalment, la quarta part es reserva per al seguiment i l’avaluació de tots els processos.

 Horitzó 2030

El document final, que haurà recollit l’opinió de tots els agents del territori, contindrà les dimensions de gestió pública municipal per als següents 12 anys i marcarà el camí a seguir per transformar el municipi i convertir-lo en allò que la ciutadania vol.

Comparteix aquest article