L’Ajuntament contractarà 20 persones a través d’un nou Pla d’Ocupació Municipal

L’Ajuntament contractarà 20 persones a través d’un nou Pla d’Ocupació Municipal

Una part de les persones contractades realitzaran treballs de millora de l’obra pública

Les sol·licituds es poden presentar fins al 23 de novembre a les OMAC o bé a través de la seu electrònica

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha posat en marxa el tercer Pla d’Ocupació Municipal d’aquest mandat. En aquesta ocasió, la iniciativa donarà feina a 20 persones que es trobin en situació d’atur, durant un període de 4 i 5 mesos.

Per poder ser admesos al Pla d’Ocupació les persones interessades han d’estar en situació legal d’atur, inscrits a la borsa de treball municipal i tenir una edat mínima de 18 anys. El procés selectiu tindrà en compte aspectes com el currículum i l’experiència professional, la situació d’atur (durada i prestacions), les càrregues familiars així com els col·lectius amb dificultats per a la inserció laboral. El període per poder presentar la sol·licitud finalitza el proper dia 23 de novembre de 2017. La documentació es pot presentar de forma presencial a les Oficines Municipals d’Atenció Ciutadana o telemàticament a través de la seu electrònica.

El nou Pla d’Ocupació Municipal contractarà a 5 peons de neteja de vials, 6 peons de jardineria, 1 oficial de primera de pintor, 2 peons de pintor, 2 oficials de primera de paleta i 4 peons d’obra pública. Tots els treballs es realitzaran al terme municipal de Mont-roig del Camp.

S’amplia en aquest cas, en relació amb l’anterior Pla d’Ocupació del 2016, els àmbits d’actuació amb la contractació de persones que realitzaran tasques de pintura. Aquestes s’ocuparan de polir i repintar diversos elements del mobiliari urbà fet malbé o deteriorat per el pas del temps com bancs, jocs infantils, taules, faroles o qualsevol altre element de titularitat pública.

En l’àmbit de la jardineria es preveu esporgar i realitzar tractament fitosanitari i actuacions de manteniment i millora de jardins situats en espais públics. També es treballarà en la reparació de voreres, tapat de forats i arranjament de desperfectes en obra pública, així com en la neteja de zones verdes, camins, cales i altres àmbits que presenten residus provinents d’accions incíviques.

La proposta té un objectiu doble. D’una banda contribuir a la dinamització laboral i social del municipi, tot reduint l’alt índex d’atur i creant llocs de treball en un període baix d’activitat econòmica. De l’altra, contribuir a millorar la provisió de béns i serveis que s’ofereixen des de l’Ajuntament com són els de jardineria, pintura, neteja o arranjament de serveis públics.

Més informació: Pla d’Ocupació Municipal

Comparteix aquest article