L’Ajuntament convoca una subvenció per a les associacions de gent gran del municipi que tenen la seu en els Casals d’Avis

L’Ajuntament convoca una subvenció per a les associacions de gent gran del municipi que tenen la seu en els Casals d’Avis

  • Imatge d’arxiu d’una activitat amb la gent gran.

    L’objectiu dels ajuts és contribuir a la promoció d’un envelliment actiu i a la millora de la qualitat de vida de la gent del gran municipi.

  • El termini per demanar la subvenció  és el dia 10 de desembre de 2022

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, a través de la Regidora de Gent Gran i Acció Social, ha posat en marxa de nou una nova línia d’ajuts destinada a les associacions de gent gran del municipi que tenen la seu en els casals d’avis municipals i que   realitzin  activitats de dinamització  per  a  la  gent  gran  o  jubilada ,  i  així contribuir  a  la promoció  d’un  envelliment  actiu  i  a  la  millora  de  la  qualitat  de  vida  de  la gent  gran  del  municipi. Aquesta línia de subvencions té una dotació de 12.000 euros amb una xifra màxima de 6.000 euros per sol·licitud presentada

El termini per presentar les sol·licituds és el 10 de desembre del 2022 i s’ha de fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en el següent tràmit: https://mont-roig.eadministracio.cat/catalog/t/be28dabd-b4b0-4dbe-ba97-46703df970f4

Les  despeses  subvencionables  mitjançant  aquesta  subvenció  són  les  següents:

  1. Despeses  necessàries  per  a  desenvolupar  la  tasca  de  l’entitat/associació. S’inclouen  despeses  com  telèfon,  correu  postal,  equips  informàtics,  impressora, material  fungible, …  així  com  de  productes  per  al  manteniment  de  la  neteja  de les  instal·lacions  (productes  de  neteja,  paper  higiènic,  sabó  de  mans,  …)
  2. Despeses  per  tallers,  formacions,  xerrades.  S’inclouen  despeses  per  a  la realització  de  cursos,  tallers,  xerrades  i  altres  activitats  adreçades  a  totes  les persones  majors  de  65  anys  del  municipi.
  3. Despeses  per  activitats  festives  puntuals.  S’inclouen  despeses  de  contractació d’espectacles   o   activitats   musicals,   de   subministrament   de   begudes   i alimentació  i  qualsevol  altre  despesa  derivada  de  la  mateixa  activitat.
  4. Despeses   per   l’organització   d’activitats   culturals.  S’inclouen   despeses derivades  de  l’organització  d’actes  culturals  tals  com:  dietes,  pagament  a conferenciants,  cartells.

Comparteix aquest article