L’Ajuntament convoca una subvenció per la participació dels infants amb discapacitat funcional a les activitats esportives i/o de lleure d’estiu que es realitzen fora del municipi

L’Ajuntament convoca una subvenció per la participació dels infants amb discapacitat funcional a les activitats esportives i/o de lleure d’estiu que es realitzen fora del municipi

  • El període per fer la sol·licitud finalitza el 30 de novembre i s’ha de fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, a través de la regidoria de Serveis Socials, ha convocat una subvenció dirigida a les famílies dels infants de 3 a 16 anys amb discapacitat per participar en activitats esportives i/o de lleure d’estiu, que es realitzen fora del municipi, de l’any 2023. Aquesta subvenció pretén oferir l’oportunitat a aquest col·lectiu d’infants amb diversitat funcional de gaudir de les activitats esportives i/o de lleure d’estiu.

La concessió d’aquesta subvenció té per objecte subvencionar la despesa que es correspon amb el cost d’inscripció i els serveis de menjador i acollida en les activitats d’estiu, esportives i/o de lleure Tenen aquesta consideració aquelles despeses en què hagin d’incórrer les famílies del municipi per la participació dels menors amb discapacitat, en edats compreses entre els 3 i 16 anys, en les activitats d’estiu, esportives o de lleure, per als mesos de juny, juliol, agost i setembre. A efectes enunciatius, tenen aquesta condició les activitats esportives d’estiu, en torns de matí i/o tarda, i els serveis de menjador i acollida que s’ofereixen a les famílies del municipi.
Les inscripcions s’han de fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament abans del 30 de novembre en el següent enllaç: https://mont-roig.eadministracio.cat/catalog/t/4ebd1a62-e307-4f34-adcf-ee02ef6fb255

Comparteix aquest article