L’Ajuntament convoca una subvenció per la participació dels infants amb discapacitat funcional del municipi a les activitats esportives i/o de lleure d’estiu que es realitzen fora del municipi

L’Ajuntament convoca una subvenció per la participació dels infants amb discapacitat funcional del municipi a les activitats esportives i/o de lleure d’estiu que es realitzen fora del municipi

  • Es podrà demanar a partir del dia 1 de setembre i fins al 23 de setembre a través de la seu electrònica

L’objecte d’aquesta convocatòria, amb una dotació de 2.000 euros, és garantir que cap infant amb diversitat funcional empadronat al municipi quedi exclòs de poder participar de les activitats esportives i/o de lleure organitzades a l’estiu. Actualment existeix una subvenció destinada a garantir la realització d’activitats esportives i/o de lleure per als infants de Mont-roig del Camp però aquesta no pot donar cobertura a les necessitats dels infants amb discapacitat per la manca dels professionals i de recursos que aquests requereixen obligant-los a desplaçar-se fora del municipi. Aquesta subvenció pretén oferir l’oportunitat a aquest col·lectiu d’infants amb diversitat funcional de gaudir de les activitats esportives i/o de lleure d’estiu.

Es consideren infants aquells/es menors d’edat que tinguin edats compreses entre els 3 i els 16 anys.

El termini de presentació de les sol·licituds, les justificacions i la documentació corresponent, serà del dia 1 de setembre al 23 de setembre de 2022, ambdues dates incloses. El tràmit s’haurà de fer a través de la seu electrònica municipal

Més informació: https://mont-roig.cat/wp-content/uploads/Edicte-Convocatoria-Subvencio-activitats-destiu-per-infants-amb-discapacitats.pdf

Comparteix aquest article