L’Ajuntament de Mont-roig del Camp celebra el Ple d’organització municipal 2023-2027

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp celebra el Ple d’organització municipal 2023-2027

 • Després del Ple de constitució de la corporació i l’elecció de Fran Morancho com a alcalde, la primera sessió plenària del mandat, celebrada aquest divendres 23 de juny, ha servit per ratificar les competències dels regidors/es delegats, aprovar les funcions de les comissions informatives, així com les dedicacions i retribucions, entre d’altres
 • En aquesta sessió plenària també s’ha fet el sorteig de les meses electorals per a les eleccions del 23 de juliol

 

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha celebrat aquest divendres 23 de juny, a la Casa de Cultura Agustí Sardà, la primera sessió plenària del mandat, corresponent al Ple d’organització del govern municipal.

La sessió plenària extraordinària s’ha iniciat amb la presa de possessió de la regidora Amèlia Bargalló Castellnou, de Junts per Mont-roig del Camp – Compromís Municipal que no va poder assistir a la sessió constitutiva.

Entre els punts destacats, s’ha donat compte del Decret d’alcaldia referent als membres de la Junta de Govern Local i les tinences d’Alcaldia. En aquest sentit, sota la presidència de l’alcalde Fran Morancho, les Juntes de Govern Local estaran formades per la sra. Yolanda Pérez  (1era tinent d’alcalde), sr. Vicente Pérez Mula (2n tinent d’alcalde), Cristina Llorens Pardo (3a tinent d’alcalde), Francis Ortiz Sánchez (4a tinent d’alcalde) i Jordi alemany Ardit (5è tinent d’alcalde). També s’han aprovat les delegacions de competències que els hi atribueix el Ple i s’ha donat compte de les delegacions d’Alcaldia a la Junta de Govern Local i als regidors delegats.

Els regidors/es delegats nomenats per l’Alcalde i les seves atribucions són les següents:

 • Sra. Yolanda Pérez. Regidora d’Impuls econòmic, Ocupació, Turisme, Platges, Diversificació econòmica, Polígons industrials, Comerç i indústria, Activitats i mercats i Agricultura.
 • Sr. Vicente Pérez. Regidor de Seguretat ciutadana i Protecció civil, Policia administrativa i Cicle complet de l’aigua.
 • Sra. Cristina Llorens. Regidora de Joventut, Manteniment d’infraestructures i espais públics, Edificis públics, Via pública, Parcs i jardins, Serveis generals, Recollida i tractament de residus i neteja viària.
 • Sra. Francis Ortiz. Regidora d’Acció Social, Habitatge, Solidaritat i cooperació, Gent gran i Participació.
 • Sr. Jordi Alemany. Regidor d’Urbanisme, Organització, Modernització i qualitat de l’administració, Serveis jurídics, Recursos humans, Hisenda, Oficines d’atenció a la ciutadania i Contractació.
 • Sra. Marimar Urisel. Regidora de Polítiques d’igualtat, Esports, Cultura, Festes i entitats i Patrimoni cultural.
 • Sr. Miguel del Viso. Regidor de Mobilitat, Obra pública, Noves infraestructures per al municipi, Nous parcs, Places, Eficiència energètica i Transició energètica i ecològica.
 • Sra. Elvira Montagud. Regidora d’Educació i formació, Llars d’infants, Infància i famílies, Medi ambient i sostenibilitat, Medi natural i Salut pública.

L’Alcaldia s’ha reservat les competències en matèria de projectes estratègics i polítiques feministes.

En aquesta sessió s’ha aprovat també integrar 4 comissions informatives que estaran formades per un representant de cada Grup Municipal i que es reuniran de forma mensual.

En concret s’ha creat:

 • La Comissió informativa de l’àrea de Drets socials i serveis a les persones
 • La Comissió informativa de l’àrea d’Espai públic, territori i sostenibilitat
 • La Comissió informativa de l’àrea de Promoció econòmica i de municipi
 • La Comissió informativa de l’àrea de Gestió interna i govern obert

El Ple d’organització ha nomenat també els membres dels consells d’administració de Nostraigua, presidència per Fran Morancho i vicepresidència per Vicente Pérez i de Nostreserveis, presidència també de Fran Morancho i amb vicepresidència de Cristina Llorens.

Dedicacions i retribucions

Un altre dels punts que ha passat per Ple ha fet referència a les dedicacions exclusives, les parcials i les indemnitzacions per assistències.

S’ha determinat la dedicació exclusiva de l’Alcaldia, amb una retribució bruta anual de 58.000 €. S’han establert també 4 dedicacions exclusives més, de 37.000,00 €, de 35.000 € i de 33.000 € bruts a l’any, així com 2 dedicacions parcials, de 33.000 € bruts a l’any.

Pel que fa a l’assistència als òrgans establerts a la Llei 7/85 LRBRL s’ha acordat la retribució de 150 euros bruts per assistència a Ple, 120 euros bruts per Junta de Govern Local, 95 euros bruts per Junta de Portaveus i per les Comissions informatives. Es manté, com els últims mandats, l’aportació anual de 600 per cada grup polític amb representació al consistori i 400 més per cada regidor que el conformi.

També s’ha aprovat el regim retributiu dels membres del consells d’administració de Nostraigua i Nostreserveis, que són de 200 € per assistència, 95 € en les coordinacions i el règim retributiu en dedicació exclusiva dels vicepresidents de les dues entitats de 35.000 € euros bruts anuals. Tots les membres de govern, que compten amb dedicacions exclusives o parcials, no perceben per assistències.

Per altra banda, també ha passat per plenari l’aprovació d’un càrrec eventual d’assessor general, un dels dos que està contemplat a la Relació de Llocs de Treball, que serà nomenat per Decret d’Alcaldia, les pròximes setmanes.

Periodicitat dels òrgans col·legiats

Altres temes que han passat pel Ple han estat la constitució dels 5 grups polítics i el règim de les sessions plenàries i de la Junta de Govern Local. La proposta ha estat la de mantenir, temporalment, com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, el segon dimecres de cada mes, a les 13:00 hores. D’altra banda, el règim de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es duran a terme els dimecres no festius, de cada setmana, a les 9.45 hores, en primera convocatòria; i a les 10.15 hores en segona convocatòria. Tot i això, l’alcalde ha mostrat la voluntat de modificar el ROM els pròxims mesos per traslladar aquestes sessions als dilluns.

Finalment, en aquesta sessió plenària s’ha fet el sorteig públic dels membres de les 8 meses electorals que es constituiran per les Eleccions Generals del 23 de juliol de 2023.

La retransmissió de la sessió plenària es pot veure íntegrament a través del Canal de Youtube del consistori a través d’aquest enllaç.

Comparteix aquest article