L’Ajuntament de Mont-roig del Camp convoca dues noves places d’agent de la Policia Local

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp convoca dues noves places d’agent de la Policia Local

  • El procés selectiu permetrà incorporar un/una agent per concurs oposició i un/una altre per mobilitat horitzontal

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp obre un procés selectiu de 2 places d’agents de la Policia Local de Mont-roig del Camp, una per concurs oposició i l’altra per mobilitat horitzontal, és a dir, per a policies procedents d’altres cossos de seguretat.

El termini de presentació de sol·licituds comença aquest divendres 19 de juny i finalitzarà el dia 8 de juliol de 2020.

Totes les persones interessades en aspirar a aquestes dues places de funcionari de carrera ho poden fer lliurant la documentació sol·licitada i presentant la sol·licitud de forma telemàtica o presencialment.

La sol·licitud es podrà fer de forma telemàtica a través de la seu electrònica: Caldrà identificar-se amb certificat digital mitjançant model oficial i normalitzat previst a la pàgina web següent http://mont-roig.eadministracio.cat, essent aquest mitjà la forma preferent de presentació.

En aquest cas, les persones que desitgin ser assistides per personal de l’Ajuntament en la presentació telemàtica de la sol·licitud, podran sol·licitar el servei d’assistència per videoconferència, demanant cita prèvia a la pàgina web https://mont-roig.eadministracio.cat/citaprevia.1

Les sol·licituds també es podran presentar a través Oficines Municipals d’Atenció a la Ciutadania, OMAC de Miami Platja i de Mont- roig. En aquest cas s’haurà de demanar cita prèvia a la pàgina web https://citaprevia.mont-roig.cat/mont-roig/ i enviar la documentació digitalitzada prèviament al dia de la cita a l’adreça de correu electrònic: omac@mont-roig.cat indicant el nom i cognoms, el dia i hora de la cita.

Més info: https://mont-roig.cat/lajuntament/funcionament/recursos-humans/convocatories/processos-selectius-de-lajuntament/

Comparteix aquest article