L’Ajuntament de Mont-roig del Camp impulsa el Pla d’Integritat Institucional

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp impulsa el Pla d’Integritat Institucional

  • Es tracta d’un sistema per prevenir les possibles males pràctiques, les conductes inadequades, les irregularitats, el frau i la corrupció. També per garantir l’objectivitat, l’eficiència, la transparència i la imparcialitat de l’administració local

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp posarà en marxa un Pla d’Integritat per tal d’articular una infraestructura ètica i configurar un model basat en el bon govern i la bona administració.

Es tracta, en definitiva, d’un sistema per prevenir possibles males pràctiques, les conductes inadequades, les irregularitats, el frau i la corrupció, així com garantir l’objectivitat, l’eficiència, la transparència i la imparcialitat de l’administració local. Aquest pla estableix processos de seguiment de casos sospitosos i específicament, defineix procediments per a la prevenció, correcció i persecució de situacions de conflicte d’interessos.

Comissió Antifrau

El Pla, que estarà sotmès a control periòdic i supervisió, conté, entre d’altres, la constitució de la Comissió Antifrau integrada per personal tècnic de l’Ajuntament, i l’atribució a diverses àrees de l’ajuntament de la funció de realitzar les comprovacions d’informació, d’absència de conflicte d’interès, i de vetllar pel comportament íntegre i ètic del personal.

Paral·lelament s’ha aprovat com a annex al pla la declaració institucional contra el frau, que és un compromís per part dels membres de la corporació; el codi ètic, per tal d’establir valors com la transparència, la integritat i l’ètica institucional, així com eines de control; i la declaració d’absència de conflicte d’interès, que és un document de compromís amb les disposicions del codi ètic.

El Pla es va aprovar per Decret d’Alcaldia (2023-0397) i se’n va donar compte al plenari del 13 de febrer de 2023.

Més informació a: https://mont-roig.cat/lajuntament/organs-de-representacio/informacio-carrecs-electes/

Comparteix aquest article