L’Ajuntament de Mont-roig del Camp informa

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp informa

Que en virtut del compliment de l’Ordenança número 4 Reguladora del bon ús de la via pública, de 13 d’agost de 2010, s’ha ordenat la retirada de tots els símbols existents en via pública que s’hagin instal·lat sense permís previ i amb finalitats polítiques, cíviques o propagandístiques.

En virtut de la citada ordenança, la col·locació d’elements amb finalitats propagandístiques s’haurà d’efectuar en els llocs expressament habilitats a l’efecte per l’autoritat municipal, i sempre amb autoritat expressa de l’Ajuntament.

 

Mont-roig del Camp, 21 de maig de 2018

Comparteix aquest article