L’Ajuntament encarrega una enquesta de satisfacció sobre els serveis públics i el benestar de la població

L’Ajuntament encarrega una enquesta de satisfacció sobre els serveis públics i el benestar de la població

  • El Gabinet Ceres, especialista en investigació social, elaborarà aquest estudi que es durà a terme de forma telefònica a partir del 31 d’octubre

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha encarregat a l’empresa Gabinet Ceres, especialitzada en investigació sociològica, l’elaboració d’una enquesta global per tal de conèixer el grau de satisfacció ciutadana respecte dels principals serveis públics i la situació general del municipi.

L’estudi, que s’iniciarà de forma telefònica a partir del dilluns 31 d’octubre, vol copsar el nivell de benestar de la població després del període de pandèmia, que ha trasbalsat les necessitats socials i les demandes que la ciutadania reclama a les administracions. És a dir, comptarà amb un apartat relacionat amb el coronavirus i la recuperació dels veïns i veïnes, així com la situació econòmica actual.

L’enquesta també servirà per conèixer el nivell de satisfacció dels serveis i equipaments municipals, dels tràmits i les gestions administratives, a més de la tasca que desenvolupen els grups municipals tant de govern com de l’oposició.

Un cop recollides les opinions, Ceres farà l’anàlisi de la informació i lliurarà un informe final que es publicarà al web municipal.

De fet, les consultes ciutadanes són un dels instruments que té la ciutadania per valorar els serveis que presta el seu ajuntament, al mateix temps que permeten a l’administració conèixer de primera mà la seva opinió i percepció per orientar l’esforç de millora continua, d’acord amb la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta llei garanteix que les persones tenen dret a una bona administració i recomana establir un sistema d’avaluació permanent dels serveis públics i de les activitats gestionades per l’Administració pública a través de consultes periòdiques.

Comparteix aquest article