L’Ajuntament de Mont-roig del Camp aprova per al 2018 un Pressupost Municipal de 21.357.628,40 €

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp aprova per al 2018 un Pressupost Municipal de 21.357.628,40 €

  • La inversió per aquest any és de més de 2 milions d’euros, que s’afegeixen als 7.350.000 € de la modificació de crèdit realitzada el darrer trimestre del 2017

El Pressupost s’ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern, les abstencions de FIC i Ciutadans i els vots en contra dels grups municipals de PdCat i ERC

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha aprovat aquest migdia, en sessió plenària extraordinària, el Pressupost Municipal per a l’exercici del 2018. Aquest pressupost preveu uns ingressos i despeses que ascendeixen a 21.357.628,40 €, el que suposa un 2,74% més respecte el del 2017.

Consulta i descarrega’t la Presentació del Pressupost 2018

El pressupost contempla per aquest any unes inversions de 2.156.848,82 €. Una xifra a la que cal sumar-hi les inversions aprovades en la darrera modificació de crèdit efectuada el passat mes d’octubre i que ascendeixen a 7.350.000 €. Es tracta de prop de 10 milions d’euros que s’executaran els propers mesos i que engloben projectes importants com l’avinguda Barcelona, un espai socio-cultural a Mont-roig, la plaça Miramar, la plaça Fleming, la llar d’infants de Mont-roig o la pista d’estiu de Miami Platja. Altres inversions previstes són la reforma de la piscina de Mont-roig, treballs de senyalització de carrers, pavimentació de vies públiques i arranjament de parcs i jardins a diversos punts del municipi. Cal destacar que des de l’inici del mandat i incorporant la xifra per al 2018 s’hauran programat al voltant de 16,9 milions d’euros en inversió.

En aquest sentit, l’equip de govern ha destacat l’esforç inversor que s’està fent per tal de posar el municipi al dia i dotar-lo de les infraestructures bàsiques que encara falten. Exemples d’aquest esforç són el projecte de l’enllumenat o les tasques d’asfaltat que es realitzen de forma periòdica a tot el municipi. Aquesta dinàmica inversora pretén donar resposta a les polítiques planificades al Pla d’Acció Municipal 2016-2019 realitzant també esforços en consolidar les polítiques bàsiques de benestar.

Reforç a les polítiques per a les persones

Les àrees que es reforcen aquest 2018 i que augmenten les seves partides al pressupost són les que estan relacionades amb les polítiques per a les persones com Serveis Socials, Cultura, Joventut o Esports.  També les vinculades a l’espai públic per tal de seguir millorant en el manteniment i les relacionades amb les Noves Tecnologies que permetin continuar amb l’esforç fet en la modernització del funcionament intern de l’Ajuntament. Destaca també l’increment en Urbanisme i en els àmbits de la Salut Pública i el Medi Ambient.

També el capítol 1 de personal, que ocupa gairebé el 25% de les despeses, s’ha engrossit, per fer front a les adequacions retributives singulars a l’empara de la legalitat vigent i en el marc de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament, així com d’acord amb la posada en marxa de programes per impulsar la modernització interna i millora dels serveis.

S’elimina el fons de contingència del pressupost

Tot i l’increment d’aquestes partides, hi ha, en general, un esforç de contenció, especialment en les despeses corrents. El pressupost manté l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera dels darrers anys i torna a mostrar prudència en la previsió d’ingressos. Un aspecte a remarcar és que desapareix el fons de contingència degut a la bona salut econòmica de l’Ajuntament. Es tracta d’una partida que s’havia contemplat en els darrers exercicis sota el paraigües del Pla d’Ajust que es va aprovar el 2013 i que legalment ja no és necessari.

Pel que fa a la situació econòmica actual de l’Ajuntament, destaca que el nivell d’endeutament per habitant és de 949,31 €, xifra per sota de municipis com Cambrils, Tarragona, Calafell o Reus. En aquest sentit, el rati d’endeutament és del 77,48% (el màxim legal és del 110%). D’altra banda, és significatiu l’increment de les obligacions financeres pel retorn dels crèdits. Amb aquest increment es preveu eixugar el deute municipal a un ritme anual d’1’8 milions d’euros. A més, s’ha baixat el període mig de pagament als proveïdors, situant-lo a -1’79 dies respecte del màxim legal.

Finalment, destacar que el Pressupost Municipal s’ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern, les abstencions dels grups municipals de la FIC i Ciutadans i els vots en contra de PdCat i Esquerra. Els grups a la oposició han mostrat preocupació per l’increment en el deute municipal al que el regidor d’Hisenda Juan Gallardo ha respost que el nivell està controlat, l’Ajuntament sanejat i amb capacitat per endeutar-se fins a aquest nivell, gairebé 40% per sota del límit establert per la llei. També han criticat la manca de participació dels pressupostos i que l’equip de govern no hagi buscat consens per tirar-los endavant.

Comparteix aquest article