L’Ajuntament de Mont-roig del Camp aprova un pressupost que incrementa la inversió un 316% respecte el darrer exercici

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp aprova un pressupost que incrementa la inversió un 316% respecte el darrer exercici

  • El ple extraordinari ha aprovat el nou pressupost municipal, que se situa en els 20’7 milions d’euros (un 11’8% superior al de l’any passat) amb els vots favorables de l’equip de govern i Ciutadans, l’abstenció de la FIC i el vot negatiu de CiU i Esquerra.

La sessió plenària extraordinària de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, que s’ha celebrat aquest migdia, ha aprovat el projecte del pressupost municipal per al 2017. Aquest pressupost preveu uns ingressos i despeses que ascendeixen a 20.787.917,14 euros, gairebé el 12 per cent més respecte del de 2016. Han votat a favor d’aquestes xifres els partits de l’equip de govern i Ciutadans, amb l’abstenció de la FIC i el vot negatiu de CiU i Esquerra.

Pots consultar i descarregar la presentació del pressupost aquí.

Es tracta d’un pressupost que manté l’equilibri, l’estabilitat i la sostenibilitat financera dels darrers anys, tal i com preveuen les exigències legals. A la vegada, i fruit de la reestructuració municipal, el pressupost contempla la reubicació i reclassificació de partides d’acord amb els serveis que assumirà l’Ajuntament després de la dissolució de les empreses municipals EMSSA i EMOMSA, i tenint en compte que altres serveis es traspassen a la nova Entitat Pública Empresarial, NOSTRESERVEIS. En aquesta línia, cal destacar l’increment de les despeses de personal fruit de la incorporació de personal provinent de les empreses dissoltes i de la re valorització salarial de la plantilla.

Després de la presentació del pressupost a càrrec del regidor d’hisenda Juan Gallardo, els diferents grups municipals han valorat el seu posicionament. Ciutadans ha volgut donar un vot de confiança al govern, principalment per les inversions que s’inclouen en el pressupost, tot i que ha assegurat que continuarà fiscalitzant l’acció de govern. Per part de CiU, que ha votat en contra, el seu portaveu ha realitzat una crítica constructiva valorant positivament algunes inversions i també ha mostrat la seva predisposició a consensuar els futurs pressupostos. Esquerra també ha manifestat que no estava d’acord amb les dades que inclou el pressupost i per aquest motiu també hi ha votat en contra.
Enllumenat públic

Les partides destinades a inversions experimenten l’increment més destacat, seguint la dinàmica iniciada el present any amb actuacions com la de l’enllumenat públic o l’arranjament dels passejos Marítim i Mediterrani. S’incrementen en un 316%, i es preveuen actuacions que abasten des de petites millores a la via pública, en recursos turístics o en els centres educatius, fins a importants inversions de
transformació urbana. Pel que fa a les àrees o regidories, surten reforçades aquelles que fomenten l’ocupació o l’activitat econòmica local, com Turisme; Educació, que incrementa la seva dotació malgrat que les partides relacionades amb les despeses de les Llars d’Infants es traspassen a NOSTRESERVEIS; el Pla de Barris, que experimenta un gran increment pressupostari; i les de Via Pública i Medi Ambient.

2’5 milions en inversions

Del total del pressupost per al nou exercici, es preveuen destinar 2’5 milions d’euros a inversions. Aproximadament la meitat d’aquest import es finançarà amb préstecs i un 25% amb subvencions. La resta es pagaran amb recursos ordinaris i fons d’altre tipus. Les principals inversions s’han previst per donar compliment al Pla d’Acció Municipal aprovat a l’abril. Entre les inversions més importants previstes destaquen l’arranjament de les places de les Oliveres de Miami Platja, amb 400.000 euros, i Miramar de Mont-roig, amb 350.000 euros. La construcció del Club de Mar de la Platja
Cristall costarà 275.000 euros, la meitat dels quals provenen d’una subvenció. Es destinen 250.000 euros a l’arranjament de voreres i la supressió de barreres arquitectòniques, una xifra que s’igualarà amb la prevista per a noves instal·lacions esportives a l’aire lliure. Altres inversions importants (de més de 100.000 €) són les destinades a la compra de material i software informàtic que permetran la correcta implantació de l’administració electrònica i la millora del funcionament intern de l’Ajuntament. També s’ha previst la renovació d’una part de la flota de vehicles municipals que es compraran de tipus elèctric i la instal·lació de punts de recàrrega, que també obtindran subvenció. Cal destacar que les inversions previstes al nou Pressupost se sumen a les que s’estan executant o encara s’han d’executar i que s’han aprovat durant el 2016.

 

Comparteix aquest article