L’Ajuntament pren mesures per agilitzar el retorn d’avals i fiances

L’Ajuntament pren mesures per agilitzar el retorn d’avals i fiances

  • L’equip de govern ha detectat que es tarda excessivament en retornar els diners a la ciutadania i a les empreses en concepte de fiances i demana disculpes als afectats

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha revisat el procediment de retorn dels avals amb l’objectiu d’assegurar que a partir d’ara hi hagi més agilitat en el retorn de les fiances, els diners que ciutadania i/o empreses han d’entregar a l’ajuntament en conceptes varis.

Es tracta de la garantia dipositada al consistori per l’acompliment d’obres, serveis, subministraments, ajornament o fraccionament de tributs, entre d’altres.  Així, per exemple en el cas de les obres o les licitacions, aquests diners es sol·liciten per assegurar el compliment de les obligacions del contractista. O en el cas dels cursos formatius,  se sol·liciten per evitar que persones inscrites ocupin places i no hi assisteixin, creant un perjudici per altres persones que es podrien quedar sense lloc. Unes fiances o avals que han de ser retornats o cancel·lats una vegada transcorregut el termini de garantia i compliment satisfactòriament del fet que va ocasionar la seva constitució. El procediment per retornar o cancel·lar la fiança podrà incoar-se d’ofici o com a conseqüència d’una instància de l’interessat remesa a l’ajuntament en virtut d’allò que s’ha fixat en la normativa aplicable i a la vista de la situació concreta.

L’Ajuntament demana disculpes

Després d’algunes queixes rebudes i de comprovar quin és el procediment que es duia a terme per al retorn d’aquests diners, l’equip de govern ha detectat que es tracta d’un temps excessiu i ha posat en marxa diverses mesures per revertir aquesta situació. D’una banda s’ha obert una expedient disciplinari i no s’ha renovat el contracte a la persona responsable de Tresoreria, encarregada d’aquesta qüestió, que estava paralitzant el retorn dels avals i aturant els expedients que contenien aquests imports. De l’altra, s’ha fet una ordre directa al departament d’Hisenda perquè es prioritzi el retorn d’aquests imports, per la qual cosa s’estima que en unes setmanes el procés de retorn d’avals estigui normalitzat.

Així mateix des de l’Ajuntament es demanen disculpes a totes aquelles persones i empreses que s’han vist afectades per aquesta qüestió i s’assegura que ja s’han agilitzat els processos per solucionar aquesta problemàtica el més aviat possible.

Comparteix aquest article