L’Ajuntament presenta un nou calendari del contribuent

L’Ajuntament presenta un nou calendari del contribuent

  • S’ha ampliat el termini de pagament de taxes i impostos davant la situació de crisi provocada per la Covid-19
  • Nostraigua també modifica el calendari de facturació del servei d’aigua i clavegueram

Davant la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troba gran part de la ciutadania arran de la crisi sanitària de la Covid-19, l’Ajuntament de Mont-roig de Camp ha modificat el calendari del contribuent previst per aquest 2020 amb nous terminis de pagament.

Així, s’amplien els terminis per pagar impostos i taxes en voluntària com per exemple l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), la taxa per ocupació del domini públic i l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), entre d’altres, amb la finalitat que els contribuents puguin afrontar el pagament amb més comoditat i alleugerir la càrrega econòmica a la ciutadania i empreses.

Descarrega el pdf amb el calendari del contribuent 2020

Els tributs es poden fer efectius en aquelles entitats bancàries que tinguin conveni amb BASE – Gestió d’ingressos o bé a través de la domiciliació. Cal recordar que el fraccionament del pagament de l’IBI permet pagar-lo en tres rebuts sense cap recàrrec. També, a través de BASE es pot sol·licitar el fraccionament mensual dels tributs sense interessos. Les sol·licituds per acollir-s’hi tindran efectes d’un any per a l’altre.

Nou calendari de facturació de Nostraigua

L’Entitat Pública Empresarial Nostraigua també ha modificat el calendari de facturació del servei d’aigua i clavegueram per aquest 2020 i ha establert noves dates que modifiquen el càrrec de facturació i fi de pagament en voluntària.

En aquest sentit, s’ha ajornat la factura del quart trimestre del 2019, que s’havia d’emetre en data 1 d’abril, per tal d’afavorir els usuaris del servei i alleugerir la càrrega econòmica de les famílies. Així, la facturació del quart trimestre de 2019 s’emetrà en data 1 de juny de 2020 i, per tal de no col·lapsar les facturacions dels períodes posteriors, s’estableix també un nou calendari de facturacions fins al juliol de 2021.

Altres mesures tributàries

També s’han pres altres mesures extraordinàries en matèria tributària i s’ha acordat suspendre qualsevol actuació en l’àmbit de la recaptació executiva mentre es mantingui l’estat d’alarma.

En aquest context, s’ha suspès el cobrament de les quotes dels serveis municipals que s’han hagut de tancar a conseqüència de la crisi sanitària (transport escolar, menjador escolar, llars d’infants, classes esportives, etc.) i s’ha procedit a la devolució de les quotes pagades o les parts proporcionals pel temps que no s’ha pogut gaudir d’aquest servei.

D’altra banda, també s’amplien els terminis de pagament en voluntària de les liquidacions de qualsevol ingrés de dret públic i el pagament de la quota del mes d’abril dels fraccionaments i ajornaments vigents.

Comparteix aquest article