L’Ajuntament tanca el 2015 amb un superàvit de 4 milions i mig d’euros

L’Ajuntament tanca el 2015 amb un superàvit de 4 milions i mig d’euros

  • Annabel Garcia Echevarria pren possessió com a nova regidora del grup municipal de CIU
  • S’aproven 3 mocions, dues presentades per ERC i una altra per part de tots els grups municipals
Presa posessió Annabel Garcia

Annabel Garcia pren posessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. Sessió Plenària 13 d’abril de 2016

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp tanca el 2015 amb un superàvit de 4.534.161,88 euros. La sessió plenària, celebrada aquest dimecres al migdia, ha servit per donar compte de la liquidació de l’exercici del 2015 i aprovar incorporar aquest romanent de tresoreria al Pressupost del 2016.

L’equip de govern ha destacat que les xifres mostren una evolució econòmica positiva que posa al consistori en una situació de llibertat dins la capacitat de presa de decisions en inversions.

En aquest sentit s’ha informat que, com és preceptiu, un cop aprovada la liquidació es procedeix a incorporar els romanents a l’exercici en curs i adaptar les necessitats financeres i pressupostàries donant de baixa les partides que són sobrants, no adients o no executades. Segons ha explicat l’equip de govern aquesta situació permetrà engegar inversions diverses com la millora de l’enllumenat del municipi, de la Casa de cultura, dels equips informàtics pel Centre polivalent, l’ampliació de les pistes de bitlles, la dotació d’un sistema de detecció d’incendis a l’Ermita de la Mare de Déu de la Roca, unes reformes a les oficines municipals de Miami Platja o l’elaboració d’un pla estratègic pel municipi, entre d’altres.

Els grups a la oposició han demanat més informació sobre algunes de les inversions que es proposen fer i han qüestionat aspectes com la presentació de les inversions sense esperar el resultat del Pla d’Acció Municipal. L’alcalde Fran Morancho ha explicat que es tracta de demandes que fa temps que estan damunt de la taula, que moltes apareixen al PAM i que per avançar en el procés s’ha decidit tirar-les endavant.

Annabel Garcia pren possessió com a nova regidora de l’Ajuntament

El plenari ha formalitzat la presa de possessió d’Annabel Garcia Echevarria com a regidoria del grup municipal de CiU. La nova regidora ha promès el càrrec per imperatiu legal i ha afegit la fórmula proposada el passat mes de juny per l’AMI (l’Associació de municipis per la independència) per donar suport al procés.  Acte seguit, l’Alcalde li va fet entrega del pin amb l’escut de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp que tenen tots els regidors. Recordem que Annabel Garcia substituirà al càrrec al fins ara regidor de CIU Manuel Andreu Ruiz.

Designació membres Comitè d’Avaluació i Seguiment Pla de Barris i del Consell Escolar Municipal

El plenari també ha aprovat la designació de nous membres pel Comitè d’Avaluació i Seguiment del programa Pla de Barris. Es tracta d’un Comitè que es reuneix un o dos cops a l’any i que compta amb membres de diversos departaments. La nova composició estaria formada per un representat de: l’Associació de Comerciants de Miami Platja, l’Associació d’Hosteleria de Miami Platja, el Club Atlètic de Miami Platja, el Casal d’Avis i dos veïns de la zona. L’equip de govern, com a resposta a una pregunta de l’oposició, ha explicat que la tria dels veïns representats s’ha realitzat tenint en compte la seva implicació social dins aquest àmbit.  D’altra banda, s’ha aprovat per unanimitat el nomenament de nous regidors com a representats del Consell Escolar Municipal. Els regidors que en formaran part seran un total de 7, un de cada grup municipal amb representació al consistori.

S’aprova el Pla Estratègic de Subvencions

Un altre dels punts que s’ha aprovat és el Pla Estratègic de Subvencions 2016-2019. El document inclou les bases reguladores generals i específiques de la concessió de subvencions per activitats en diversos àmbits com benestar social, cultura, esport, medi ambient, per impulsar emprenedoria, i per contractació treballadors aturats.

El grup municipal de CiU ha demanat deixar la proposta damunt la taula per poder-la estudiar amb més profunditat i l’Alcalde els ha convidat a presentar-hi propostes i al·legacions per tal que puguin ser analitzades. En aquest sentit ha explicat que es tracta d’un document viu que si es creu necessari es podria modificar.

S’aproven 2 mocions d’ERC i una conjunta de tots els grups municipals

En el torn de mocions, s’ha aprovat el document presentat pel grup municipal d’ERC de suport a les entitats del tercer sector social de Catalunya i de rebuig a la gestió estatal dels fons procedents del 0,7% de l’IRPF. L’objectiu de la moció és garantir la viabilitat econòmica de les entitats que realitzen un esforç diari en atenció i defensa de persones amb situació de vulnerabilitat social.

També s’ha donat llum verda a la moció presentada pel grup municipal d’ERC sobre el procediment de regularització del valor cadastral de les construccions rústiques agrícoles, ramaderes i forestals. Una moció que, entre d’altres, demana a la Direcció General del Cadastre que elabori una ponència específica de valoració d’immobles rústics per als usos agrícoles vinculada al rendiment de les construccions.

La darrera moció, presentada en nom de tots els grups municipals, ha estat contra l’acord de retorn de refugiats pactat per la UE i Turquia. La moció ha estat consensuada pel Fons Català de Desenvolupament Local, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i rebutja l’acord per no respectar el dret internacional i els drets humans. El document ha estat aprovat per unanimitat.

ERC – Moció entitats tercer sector

ERC – Moció regularització cadastral

Tots grups municipals – Moció món local contra acord UE i Turquia sobre refugiats

 

Comparteix aquest article