L’Ajuntament torna a fer una crida al civisme per evitar els abocaments incontrolats

L’Ajuntament torna a fer una crida al civisme per evitar els abocaments incontrolats

  • La retirada dels abocaments suposa una despesa extra per a la regidoria de Residus que continuar treballant per impulsar millores en el servei
  • Les sancions per abocaments incontrolats poden suposar multes de 400 a 30.000 euros

La neteja dels abocaments incontrolats com aquests, localitzats a una de les urbanitzacions del municipi, suposa una despesa extraordinària per l’Ajuntament

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha de fer front, de forma periòdica, a despeses extraordinàries derivades de les tasques de neteja d’abocament incontrolats en diversos punts del municipi. I és que, a més de la mala imatge que ofereixen els abocaments de poda, mobles, runa i deixalles diverses a la via pública, la seva retirada requereix d’un servei excepcional de recollida que representa un cost extra per la regidoria de Residus i Neteja Viària, que continua treballant per posar en marxa millores en el servei.

Per revertir aquesta situació, i evitar que aquesta despesa acabi repercutint en les taxes d’escombraries, l’Ajuntament torna a fer una crida al civisme de totes les veïnes i veïns i demana la col·laboració ciutadana per denunciar les actituds incíviques o il·legals a través de la seu electrònica o el correu (reduirireciclar@mont-roig.cat).

Expedients sancionadors

Recordem que les persones que no compleixin amb la norma hauran de fer front a la corresponent sanció. En aquest sentit, l’any 2020 es van iniciar 12 expedients sancionadors relacionats amb l’abocament de residus fora del lloc habilitat i aquest 2021 se n’estan tramitant de nous. Les sancions que es poden aplicar per infraccions lleus van dels 400 fins a 4000€ i per infraccions greus de 4001 fins al límit de la potestat sancionadora que és de 30.000€ en municipis de menys de 50.000 habitants.

     

Els residus voluminosos, a les deixalleries

Cal recordar que els residus voluminosos s’han de dipositar obligatòriament a les deixalleries o trucar per sol·licitar-ne la recollida al telèfon 607 159 243.

Els residus que s’han de portar obligatòriament a la deixalleria són: restes de poda i jardineria, mobles, neveres i electrodomèstics, aparells informàtics, fluorescents i llums de vapor de mercuri, bateries, piles i acumuladors, dissolvents, pintures i vernissos, olis minerals usats, pneumàtics, ferralla i tèxtils.

Més informació: reduirireciclar.mont-roig.cat

Comparteix aquest article