L’Ajuntament treu a explotació dos mòduls de quiosc-bar

L’Ajuntament treu a explotació dos mòduls de quiosc-bar

  • Els nous serveis s’ubicaran al Bosquet del Llastres i al Parc Maria Martori
  • Amb les concessions s’espera dinamitzar aquestes dues zones del municipi

Bosquet del Llastres

Dinamitzar el parc Maria Martori de Mont-roig i el Bosquet del Llastres de Miami Platja. Amb aquest objectiu, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha tret a concessió la instal·lació d’un mòdul, el seu equipament i la posterior explotació d’un quiosc-bar al Bosquet del Llastres i un altre al Parc Maria Martori.

Els adjudicataris es faran càrrec de la instal·lació del mòdul, les escomeses elèctriques, d’aigua i de sanejament i l’equipament de la instal·lació.

Bosquet del Llastres

El mòdul del Bosquet del Llastres tindrà una dimensió màxima de 12.50 m2. Aquest quiosc-bar no podrà disposar de cuina, només podrà fer servir elements de cocció que no desprenguin fums i que no siguin susceptibles d’ignició. D’altra banda, el concessionari podrà optar a la instal·lació d’una pèrgola o tancat parcial, de 80m2, per a  la instal·lació de taules i cadires.

L’adjudicatari haurà de prestar els serveis que motiven la concessió des de Setmana Santa fins al 31 d’octubre. La resta de l’any l’obertura serà de caràcter voluntari. La concessió s’atorgarà per un termini màxim de 15 anys, a comptar a partir de la data en què s’obrin al públic les instal·lacions.

Parc Maria Martori

Parc Maria Martori

D’altra banda, al quiosc-bar del parc Maria Martori sí que es permet la instal·lació de cuina amb el corresponent tractament de fums i olors. També es permetrà la instal·lació de taules, cadires i para-sols al voltant del bar-quiosc en un espai de 80 metres quadrats que haurà d’estar delimitat. En aquest cas la concessió s’atorgarà per un termini màxim de 20 anys.

30 dies per presentar la documentació

La publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona és d’aquest dijous 8 de juny, per tant les persones o empreses interessades tenen un termini de 30 dies naturals, a partir de demà, per presentar les pliques. El procediment d’adjudicació és mitjançant concurs.

El plec de clàusules i la documentació necessària es pot consultar a l’apartat Perfil del contractant del web municipal.

Comparteix aquest article