Les deixalleries municipals romandran tancades al públic mentre duri la crisi sanitària del coronavirus

Les deixalleries municipals romandran tancades al públic mentre duri la crisi sanitària del coronavirus

 • És una nova mesura que pretén evitar la propagació i afecció pel Covid-19, així com protegir el personal que treballa en aquest sector
 • L’empresa Secomsa intensifica la neteja i la desinfecció de la via pública, especialment els espais que estan oberts i els accessos als centres sanitaris

 L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha decidit procedir al tancament de les deixalleries municipals mentre duri aquesta crisi sanitària. Es tracta d’una decisió que s’ha pres tenint en consideració la Instrucció sobre gestió de residus domèstics i COVID-19, de 13 de març, de la Secretaria d’Estat de Medi Ambient, i d’acord amb les instruccions provinents de les autoritats sanitàries.

D’aquesta manera, es demana als ciutadans i ciutadanes que facin emmagatzematge dels residus que habitualment hi porten a les deixalleries, fins que es torni a restablir el servei, per tal d’evitar possibles contagis.

D’altra banda, el servei de recollida viària de residus es continuarà prestant amb normalitat, pel que es demana als veïns i veïnes que segueixin una sèrie de consells i precaucions amb l’objectiu de protegir les persones que el fan possible:

 • A les àrees de contenidors dipositar únicament fracció orgànica, envasos lleugers, envasos de vidre, paper/cartró i resta.
 • No deixar residus fora dels contenidors perquè les persones que fan la recollida no hagin d’entrar en contacte directe amb els residus.
 • Guardar a casa qualsevol altre residu (mobles, etc.), fins que s’aixequin les restriccions de circulació per portar-los a la deixalleria.

Les mesures excepcionals de Secomsa

D’altra banda, l’empresa comarcal Secomsa, que és l’encarregada del servei de recollida d’escombraries, també ha pres diverses mesures potenciant la neteja dels vehicles, la desinfecció i també els equips de treball de 2 treballadors que sempre seran els mateixos per evitar el màxim el contacte.

A banda del tancament públic de deixalleries, per part de Secomsa també s’han suprimit diversos serveis com ara:

 • La recollida domiciliària concertada de voluminosos.
 • Supressió del servei de recollida porta a porta de FORM a grans productors (tancats).
 • Supressió del servei de recollida porta a porta de cartró comercial (passa a fer-se amb els vehicles de recollida de voluminosos en aquells establiments que continuen oberts).
 • El personal dels serveis suprimits i/o reduïts s’ha destinat a muntar equips addicionals de neteja amb aigua.

En quant als serveis addicionals per a neteja i desinfecció de la via pública s’han introduït diverses millores:

 • Tots els serveis amb aigua passen a fer-se amb aigua hiperclorada (tractament amb hipoclorit) per garantir la desinfecció de les superfícies netejades.
 • Reg amb mànega i aiguabat amb cisterna de les calçades i voreres dels carrers amb establiments oberts amb concurrència (centres sanitaris, edificis públics oberts, alimentaris, farmàcies, estancs, etc.)
 • Neteja amb aigua a pressió de bancs, baranes i entrades d’establiments oberts.
 • Neteja amb aigua a pressió de l’exterior i voltants dels contenidors aeris i soterrats de totes les fraccions, especialment manetes, tapes i boques.

Comparteix aquest article