Mont-roig del Camp treballa en l’elaboració del seu Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible

Mont-roig del Camp treballa en l’elaboració del seu Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible

Centre polivalent

El Centre Polivalent de Miami Platja és un dels edificis municipals que s’ha auditat per adaptar-lo al PAES

L’objectiu és reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 20% el 2.020 tal i com estableix el “Pacte d’Alcaldes per una energia sostenible local”

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp està treballant en l’elaboració d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) que serà l’eina que guiarà al municipi a arribar al 2020 amb un 20% menys de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) respecte el 2005.

El PAES és un dels elements fonamentals per aconseguir els objectius que marca el “Pacte d’Alcaldes”, iniciativa de la Comissió Europea que impulsa la lluita contra el canvi climàtic a nivell local. Una iniciativa a la que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp va adherir-s’hi de manera voluntària el 9 de setembre de 2014.

Procés d’elaboració del PAES

Els procés, que es realitzarà en diferents fases, es va iniciar el passat mes de maig a les oficines de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp on es van reunir els representants de l’Ajuntament encarregats d’impulsar el Pacte d’Alcaldes al municipi, juntament amb els representants de la Diputació de Tarragona i l’equip que donarà assistència tècnica a l’Ajuntament per l’elaboració del PAES.

La primera fase consistirà en l’elaboració d’un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de GEH associades als principals sectors d’activitat i en la realització d’avaluacions energètiques a diversos equipaments municipals. Aquesta fase serveix per analitzar la situació actual del municipi i definir l’estratègia d’actuació per reduir les emissions de GEH.

Amb els resultats d’aquesta primera fase, es definiran accions tant en l’àmbit municipal com del propi Ajuntament per actuar en camps tant diversos com ara el foment de la mobilitat sostenible i l’ús del transport públic, l’estalvi energètic en l’enllumenat públic i l’aplicació de mesures de millora energètica als edificis de titularitat municipal, entre altres mesures.

Un aspecte important en el procés de definició de les accions del PAES, serà la participació dels diferents actors locals, per això, s’incorporarà un procés de participació i comunicació tant a nivell del propi Ajuntament com de la ciutadania en general.

Pacte dels Alcaldes

El “Pacte d’Alcaldes” és un mecanisme per implicar a totes les administracions locals europees en l’adopció de mesures en matèria d’estalvi energètic i energies renovables. Els Ajuntaments signants, assumeixen el compromís de reduir en un 20% les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) l’any 2020 respecte l’any 2005, a través d’augmentar la seva l’eficiència energètica i incrementar l’energia provinent de fonts renovables.

La Diputació de Tarragona considera aquesta iniciativa un eix estratègic per al territori i, com a entitat coordinadora de la iniciativa del “Pacte d’Alcaldes” a la demarcació de Tarragona, promou l’adhesió del municipis al Pacte i els proporciona assistència tècnica per tal que puguin complir amb els compromisos adquirits, entre ells, la redacció del PAES.

Comparteix aquest article