Mont-roig del Camp obté el distintiu de “Destinació Turística Intel·ligent” 2024-2026

Mont-roig del Camp obté el distintiu de “Destinació Turística Intel·ligent” 2024-2026

  • Un pas endavant dins del “Pla de Sostenibilitat Turística a Mont-roig del Camp – Miami Platja” per formar part del grup de destinacions a l’avantguarda del desenvolupament turístic.

Mont-roig del Camp ha rebut la certificació de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, SEGITTUR, iniciant així el camí cap a la seva transformació definitiva en Destinació Turística Intel·ligent.

Sobre la base de la metodologia de Destinació Turística Intel·ligent de la Secretaria d’Estat de Turisme, s’han avaluat 97 requisits i 261 indicadors, distribuïts en cinc eixos: governança, innovació, tecnologia, accessibilitat i sostenibilitat. Dels resultats de l’anàlisi es comprova que el 2024 el grau de compliment mitjà del total de requisits de la metodologia DTI és del 53,4%, sent l’eix de Sostenibilitat el de major grau de compliment amb un 70%.

L’alcalde Fran Morancho López ha expressat una gran satisfacció, assenyalant que “la conversió en una Destinació Turística Intel·ligent porta beneficis per a tothom. No només millorarà l’experiència del turista, sinó que també impulsarà la sostenibilitat, l’economia local, la innovació i la competitivitat de la nostra ciutat”.

En el procés de conversió a DTI el destí avança i té gran part del camí realitzat
Amb el tancament d’aquesta fase Mont-roig del Camp entra en el segon cicle del procés de conversió a DTI. A partir d’ara, iniciarà l’execució de les accions DTI i durà a terme un seguiment periòdic dels avanços. Les accions necessàries per a l’adhesió del municipi a la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents formen part de les actuacions finançades en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística a Mont-roig del Camp – Miami Platja.

Per assolir els objectius establerts, el programa DTI promou la implantació d’un model de gestió que té en compte la transversalitat de l’activitat turística i les característiques diferenciadores de cada destinació. Aquest model s’articula sobre una metodologia de diagnòstic, que deriva en un sistema de recomanacions, un pla d’acció i un sistema de monitorització que permeten un procés de millora continu en la gestió del destí, adaptada als reptes presents i futurs.

Destinació Turística Intel·ligent, un benefici per a tothom
Ser considerat una Destinació Turística Intel·ligent no només millora l’experiència del turista, sinó que també impulsa la sostenibilitat, l’economia local, la innovació i la competitivitat del destí, beneficiant tant als visitants com a la comunitat local.

Es tracta de convertir-se en un destí turístic innovador, consolidat sobre una infraestructura tecnològica d’avantguarda, que garanteixi el desenvolupament sostenible del territori turístic, accessible per a tothom. I que millori tant l’experiència del visitant, facilitant la seva interacció i integració amb l’entorn, com la qualitat de vida del resident.

Comparteix aquest article