Nova convocatòria de subvencions per les entitats locals pel foment de l’esport

Nova convocatòria de subvencions per les entitats locals pel foment de l’esport

  • Fins al 25 de març, les entitats i clubs esportius del municipi, poden presentar les sol·licituds a la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, a través de l’àrea d’Esports, ha publicat una nova convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva per les entitats esportives del municipi per les activitats de promoció esportiva realitzades durant l’any 2022. La dotació d’aquesta línia de subvencions és de 23.000 euros i el termini per presentar-les finalitza el pròxim dia 25 de març. La tramitació s’ha de fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en el següent enllaç: https://mont-roig.eadministracio.cat/catalog/t/8e75abad-c448-43dc-8655-45ba84cf9e2e

Les bases de la subvenció valoraran especialment que les activitats subvencionables arribin al nombre més gran possible de participants, cercant la millor qualitat en les escoles d’iniciació esportiva i les estructures esportives de base; la pràctica esportiva, cercant la màxima participació esportiva; l’adquisició de material esportiu necessari per al desenvolupament de les activitats i les activitats extraordinàries o puntuals que tinguin relació amb la pràctica i promoció de l’esport al municipi.

Els beneficiaris de les subvencions són: clubs o associacions esportives, sense finalitat de lucre, domiciliades al municipi, legalment constituïdes i inscrites al Registre de la Secretaria General de l’Esport o en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.

Comparteix aquest article