Nova senyalització viària per millorar la circulació i la seguretat a Costa Zèfir

Nova senyalització viària per millorar la circulació i la seguretat a Costa Zèfir

S’han realitzat tasques de senyalització horitzontal i vertical

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha realitzat tasques de senyalització viària a Costa Zèfir per tal de millorar la circulació del trànsit, la seguretat a la zona i l’accés al centre educatiu.
Amb aquests objectius, s’han creat nous passos de vianants i places d’aparcament, s’han efectuat canvis de sentit de diversos carrers i s’ha ampliat la senyalització horitzontal i vertical.

Les accions dutes a terme serviran per evitar les complicacions de trànsit que es produeixen a les entrades i sortides de l’escola. A més, al passar carrers de doble sentit a direcció única s’han guanyat places d’aparcament a les immediacions de l’escola per tal de facilitar a les famílies portar i recollir els infants al centre educatiu.

Concretament s’ha actuat entre els carrers Nicaragua, Brasil, República Argentina i avinguda de Costa Zèfir. Algunes de accions realitzades són:

  • Canvis de circulació convertint a sentit únic els carrers Hondures, Panamà, Costa Rica, República Dominicana i El Salvador.
  • El carrer República Argentina es queda amb 2 carrils de circulació de sentit únic i un carril per aparcar, que ha estat senyalitzat.
  • Millora de la visibilitat entre els carrers Brasil i Nicaragua al senyalitzar la corba.
  • Millora dels serveis viaris entre els carrers Nicaragua i El Salvador gràcies al canvi d’ubicació dels contenidors.

Les millores realitzades formen part de la primera fase de senyalització horitzontal i vertical d’aquesta zona que continuarà els propers mesos a partir dels carrers Perú, Brasil i avinguda Dr. Gil Vernet.

Nova senyalització a Costa Zèfir

Nova senyalització a Costa Zèfir

Comparteix aquest article