Nova subvenció pels  centres educatius del municipi per facilitar l’educació escolar dels infants i adolescents durant l’any 2023

Nova subvenció pels  centres educatius del municipi per facilitar l’educació escolar dels infants i adolescents durant l’any 2023

  • La subvenció està oberta als centres educatius del municipi i el termini per presentar les sol·licituds finalitza el 14 de novembre

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp a través de la regidoria d’Educació ha tret una nova subvenció pels centres educatius del municipi per tal de facilitar l’educació dels infants i adolescents amb l’adquisició de material escolar. L’objecte de la subvenció és donar suport a les famílies, a través dels centres educatius, per compensar les desigualtats econòmiques i socials existents i afavorir que tots els alumnes tinguin facilitats per poder completar els seus currículums acadèmics.

Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció els centres educatius públics de Mont-roig del Camp, que imparteixin ensenyaments d’educació primària i/o secundària obligatòria. La tramitació s’ha de fer de forma electrònica abans del 14 de novembre al següent enllaç: https://mont-roig.eadministracio.cat/catalog/t/7bd4975c-ddec-45a5-92a5-cfc613e0935f

La subvenció inclou la compra de llibres de text per participar en programes de reciclatge i reutilització, agendes escolars, dossiers acadèmics i material didàctic, entre altres.

Comparteix aquest article