Noves millores a les llars d’infants municipals Mare de Déu de la Roca i Petete

Noves millores a les llars d’infants municipals Mare de Déu de la Roca i Petete

  • Pati llar d’infants Mare de Déu de la Roca.

    Aula amb nou parquet a la llar d’infants Petete.

    L’empresa pública Nostraserveis ha executat en les últimes setmanes diversos treballs com la instal·lació de nou parquet i millores generals en els equipaments

Aprofitant el període de vacances de Nadal, l’empresa pública Nostreserveis ha realitzat diverses tasques de millora i manteniment a les llars d’infants municipals Mare de Déu de la Roca de Mont-roig i Petete de Miami Platja.

En concret a Mont-roig s’ha instal·lat un nou parquet, sintètic i hidròfug, que  garanteix la durabilitat al llarg del temps, tot i l’ús intensiu i les tasques diàries pròpies de la llar d’infants. Però a la vegada s’ha apostat per un terra que aportés calidesa, lluminositat, un toc de modernitat, harmonia i estètica. Per a poder dur a terme aquesta millora hi ha hagut una important tasca de coordinació i supervisió, per part dels tècnics de l’Ajuntament, els de Nostreserveis i el centre educatiu, per a decidir i establir el pla d’execució més adient. També s’ha fet una actuació a la coberta de l’edifici per evitar les filtracions d’aigua en èpoques de pluja, i que han quedat resoltes.

D’altra banda, a la llar d’infants Petete s’ha aprofitat l’aturada de l’activitat per executar alguna de les millores que es tenien programades solucionar algunes deficiències de l’edifici.

Els treballs realitzats durant aquests dies han consistit en el canvi del parquet de les dues aules de 2 a 3 anys, ja que per l’ús intensiu s’havia deteriorat i requeria la seva substitució. El parquet és un element molt adequat, perquè aporta calidesa i facilita el desenvolupament de les activitats pròpies del centre. També s’han arreglat alguns problemes de filtracions que s’havien detectat en un parell d’aules i en l’aula de psicomotricitat, i s’han dut a terme els treballs de pintura perquè les aules estiguin en condicions pel desenvolupament de l’activitat pròpia de la llar.

Cal recordar que regularment es realitza un manteniment preventiu de les instal·lacions i evidentment, en funció de les incidències, s’actua amb diligència en les reparacions correctives necessàries perquè les instal·lacions estiguin sempre en les millors condicions.

Millores a l’estiu a la llar d’infants MD Roca

Abans d’aquestes últimes millores i reformes, durant l’estiu es va dur a terme algunes millores a la llar d’infants Mare de Déu de la Roca per part del personal de la brigada de Nostreserveis, la més destacada va ser l’execució del  projecte de transformació del pati nou.

Aquest projecte, dissenyat per la paisatgista Inara Hasanova, del despatx d’arquitectura barceloní  Landshaft, pivota sobre una estructura central en forma de muntanyeta amb diferents accessos (sacs, tobogans, escales…)  i un sorral amb arena de Bellpuig, delimitat per arbusts i troncs, zones de vegetació amb arbres, plantes aromàtiques i flors. El sorral delimitat amb troncs polits i amb formes, ofereixen diverses possibilitats d’interactuació als infants: fer equilibris, seure, saltar, imaginar, jugar, experimentar… Mentre que la muntanyeta doble, amb un petit turó i un altre més vertical, disposa d’uns sacs que fan la funció de grada, un tobogan, escales amb troncs horitzontals, troncs rodons i una passarel·la per unir els dos turonets. A l’espai del pati també si han plantat diferents arbres, arbustos, plantes aromàtiques i flors.

Comparteix aquest article