El ple de Mont-roig del Camp demana al nou govern de l’Estat una partida als pressupostos de 2017 per executar el Passeig de les Cales

El ple de Mont-roig del Camp demana al nou govern de l’Estat una partida als pressupostos de 2017 per executar el Passeig de les Cales

  • foto-ple-novembre

    Votació de la pròrroga del Pla de Barris en el ple ordinari de novembre.

    Considera la situació actual com un greuge comparatiu respecte d’altres localitats turístiques i per això reclama al govern Rajoy diners per un projecte redactat l’any 2010

El ple ordinari de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha aprovat aquest dimecres al migdia per unanimitat de tots els grups municipals demanar al nou Govern de l’Estat espanyol la incorporació d’una partida pressupostària per a l’execució del projecte redactat l’any 2010 del Passeig de les Cales ja que ara mateix només hi ha executat 1’5 quilòmetres de passeig marítim del total d’12 quilòmetres lineals que té el litoral del municipi.

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp considera un greuge comparatiu respecte d’altres localitats de costa i turístiques de la zona on els successius ministeris competents en costes han realitzat intervencions i projectes de construcció de passejos marítims.

Els grups municipals coincideixen que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha actuat amb responsabilitat i ha fet l’esforç de protegir i millorar el litoral del municipi. En aquest sentit, ja el 2001 va modificar el seu planejament urbanístic per convertir totes les cales aleshores edificables en zones verdes. La inversió prevista per a l’execució d’aquest passeig ascendeix a 11.829.278,12 €. Després de 6 anys, l’Estat no ha executat cap fase del projecte, continuant així l’oblit institucional. Primer amb l’excusa de la crisi econòmica, després per la incertesa política derivada de la manca de Govern de l’Estat. Per aquest motiu i amb la constitució del nou Govern de Mariano Rajoy, l’Ajuntament de Mont-roig li demana aquesta partida extraordinària en els propers pressupostos. Així mateix, els grups municipals es comprometen a traslladar aquesta petició als representants de les seves respectives formacions polítiques a Madrid per tal que puguin influir en la inclusió d’aquesta partida als Pressupostos Generals de l’Estat pel 2017.

Dissolució de dues empreses municipals

El plenari també ha aprovat inicialment la dissolució de les dues empreses municipals, la d’obres i manteniment (brigades, EMOMSA) i de prestació de serveis (EMSSA). Per tal de donar compliment a la llei de racionalització de l’administració cal fer una fusió de les dues, passant serveis per a que siguin prestats directament per l’ajuntament i deixant algunes competències en una nova Entitat Pública Empresarial, de la qual també se n’ha aprovat la constitució en aquest ple. D’aquesta manera, l’Ajuntament recupera la gestió directa de Turisme, Promoció Econòmica, Joventut i Organització de festes, Cultura, Serveis Socials i Educació, passant de l’actual forma de gestió mitjançant un instrument de gestió (societat mercantil de capital íntegrament municipal) a una forma de gestió directe pel mateix Ajuntament.

El ple ha aprovat la Constitució d’una nova entitat pública empresarial (EPE) local, amb capital 100% municipal, per a la gestió directe dels serveis de Transport municipal (en el qual també cal incloure els serveis de transport escolar i transport adaptat), Llars d’infants, Esports, Escola de Música, Obres i Manteniment d’equipaments i de l’espai públic (incloent-hi l’enllumenat públic, parcs i jardins, neteja i d’altres tasques de manteniment). Aquesta reestructuració, en el disseny de la qual hi ha participat tots els grups municipals pretén

  • Assolir un major nivell d’eficiència, evitant duplicitats d’estructures administratives i una racionalització de la forma de prestació dels serveis.
  • Manteniment dels llocs de treball en condicions equivalents a les actuals.
  • Evitar distorsions en el funcionament dels serveis que es puguin originar pel desplegament dels canvis normatius aprovats.
  • Re assignar els recursos municipals en funció dels costos efectius dels serveis, cercant una correlació entre ingressos i despeses originades per les activitats.

Aquest punt de l’ordre del dia s’ha aprovat amb els vots favorables de l’equip de govern i l’abstenció dels grups municipals de CiU, ERC i FIC. Amb aquesta aprovació inicial s’obre un període d’al·legacions i el dia 21 de desembre està prevista l’aprovació final.

Acord per la pròrroga del Pla de Barris

El ple també ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals i la única abstenció de CiU la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de la modificació i pròrroga extraordinària de 4 anys per executar el Projecte d’Intervenció Integral del barri  de La Florida de Miami Platja. Amb aquesta última pròrroga, el termini per completar les actuacions acabarà el 31 de desembre de 2020. Aquest projecte va ser atorgat al nostre municipi l’any 2010 per un import de 10.100.000€, corresponent el 50% d’aquest import objecte de la subvenció de la Llei de Barris i l’altre 50% per part de l’Ajuntament. A data d’octubre (última justificació del Projecte presentada a la Generalitat) s’ha executat un 22,96% , quedant pendent el 77,04% de les actuacions per executar. Amb aquest nou impuls de 4 anys es pretén executar el que resta pendent del Projecte, recordant que aquest, consta del desenvolupament de 19 accions concretes a nivell urbanístic, econòmic, social i ambiental al barri de la Florida.

Comparteix aquest article