Preinscripcions llars d’infants municipals curs 2022/2023

Preinscripcions llars d’infants municipals curs 2022/2023

 • El període de presentació de la sol·licitud de preinscripció per a les llars d’infants municipals Petete de Miami Platja i Mare de Déu de la Roca de Mont-roig comença el dia 9 de maig i s’allargarà fins al 20 de maig de 2022.

Descarregat el flyer informatiu en aquest enllaç.

La preincripció es realitzarà telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Entitat Pública de Serveis i Obres Nostreserveis mitjançant el següent enllaç:

En cas de dubte, les families es poden adreçar a les llars d’infants, a l’oficina de Nostreserveis o a l’oficina municipal d’escolartizació (OME).

 • Llar d’infants Mare de Déu de la Roca de Mont-roig
 • Llar d’infants Petete de Miami Platja
 • Entitat Pública Empreserial de Serveis i Obres Nostreserveis
  • Telèfon 977 83 72 29
 • Oficina Municipal d’Escolarització (OME)

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA QUE CAL PRESENTAR en el moment de fer la preinscripció.

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o l’alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers socials i famílies.
 • Original i fotocopia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residencia on consta el NIE o el passaport.. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocopia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen/a.

DOCUMENTACIÓ BAREMACIÓ (criteris generals i criteris complementaris)

 • Per computar la proximitat del lloc de treball: còpia del contracte de treball o certificat emès a aquest efecte per l’empresa.
 • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Còpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

 Tota la informació sobre preinscripció es pot trobar a la web de la Generalitat:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-0-3/inici/

 

Comparteix aquest article