Preinscripcions llars d’infants municipals

Preinscripcions llars d’infants municipals

 • El període de presentació de la sol·licitud de preinscripció per a les llars d’infants municipals Petete de Miami Platja i Mare de Déu de la Roca de Mont-roig comença avui i s’allargarà fins al 21 de maig de 2021).

Les preinscripcions per a les llars d’infants municipals, Mare de Déu de la Roca a Mont-roig i Petete a Miami Platja s’inicien aquest dilluns 10 de maig i es podran fer fins al 21 de maig de 2021.

La preinscripció es realitzarà telemàticament a través de la Seu electrònica de l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres Nostreserveis mitjançant el següent enllaç:

https://nostreserveis.eadministracio.cat/info.0

En cas de dubte, les famílies es poden adreçar a les llars d’infants o bé a l’oficina de Nostreserveis, preferentment de forma telefònica.

 • Llar d’infants Mare de Déu de la Roca de Mont-roig: 977 83 74 19 – 647 539 663
 • Llar d’infants Petete de Miami Platja: 977 17 03 48  – 626 764 072
 • Nostreserveis: 977 83 72 29

També poden fer arribar les consultes a través dels correus electrònics: llar.infants@nostreserveis.cat o bé llar.infants.miami@nostreserveis.cat

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA QUE CAL PRESENTAR en el moment de fer la preinscripció.

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o l’alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers socials i famílies.
 • Original i fotocopia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residencia on consta el NIE o el passaport.. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocopia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen/a.

DOCUMENTACIÓ BAREMACIÓ (criteris generals i criteris complementaris)

 • Per computar la proximitat del lloc de treball: còpia del contracte de treball o certificat emès a aquest efecte per l’empresa.
 • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Còpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

 Tota la informació sobre preinscripció es pot trobar a la web de la Generalitat:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-0-3/inici/

Comparteix aquest article