Procés selectiu per una Borsa de treball de personal de la Brigada de Nostreserveis

Procés selectiu per una Borsa de treball de personal de la Brigada de Nostreserveis

  • Les sol·licituds es poden presentar fins al 21 de juny de 2020, de forma preferentment telemàtica, a través de la Seu Electrònica de Nostreserveis i de l’Ajuntament
  • Excepcionalment, les sol·licituds es podran presentar presencialment a les OMAC i al registre general de Nostreserveis, sempre amb cita prèvia

L’Empresa Pública Empresarial Nostreserveis ha convocat una borsa de treball de personal de la Brigada municipal per tal de cobrir eventualitats, necessitats temporals o vacants de caràcter fix, per a les diferents àrees d’acció de la brigada municipal: obres, lampisteria, jardineria, xofers de maquinària, neteja, peonatge i consergeria.

Podeu consultar les Bases de la convocatòria en aquest enllaç.

El procés selectiu es realitzarà mitjançant concurs-oposició. Per participar-hi cal presentar una instància, segons el model normalitzat de sol·licitud d’admissió, juntament amb el currículum vitae i la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats

Presentació de sol·licituds fins al 21 de juny

Les sol·licituds s’han de presentar preferentment de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica de Nostreserveis mitjançant certificat digital,  o bé mitjançant la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

En aquest sentit, recordeu que les OMAC ofereixen el servei d’assistència a través de videoconferència per a la realització de qualsevol tràmit amb el consistori. Les persones interessades en rebre aquest servei han de demanar cita prèvia trucant al 977 83 70 05. Un cop demanada la cita prèvia, rebran un correu electrònic amb l’enllaç a la videoconferència i les especificacions tècniques per poder accedir-hi, així com informació sobre la documentació necessària per poder realitzar el tràmit.

De manera excepcional, pel cas que els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, la sol·licitud es podrà presentar presencialment a les Oficines Municipals d’Atenció a la Ciutadania o bé al registre general de Nostreserveis (Avinguda de Reus, 27, Mont-roig del Camp) mitjançant aquest model oficial i normalitzat. En tots dos casos és obligatori comptar amb cita prèvia per poder ser atès. Més info sobre com demanar cita prèvia aquí.

Comparteix aquest article