Recull amb informació sobre ajudes a les persones amb risc de vulnerabilitat

Recull amb informació sobre ajudes a les persones amb risc de vulnerabilitat

  • El departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Mont-roig ofereix aquest recull on la ciutadania trobarà totes les iniciatives impulsades pel govern de l’Estat i la Generalitat.

La Generalitat ofereix ajudes al lloguer per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19. La finalitat d’aquests ajuts és resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer a causa de l’impacte econòmic i social del coronavirus.

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid

La Generalitat atorga una prestació econòmica d’urgència per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisi ocasionada per el COVID-19

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajuturgencia

La Generalitat ha publicat un web on s’informa de les ajudes que les persones poden sol·licitar en relació a: ajuts de consum, ajuts per a treballadors, ajuts per a l’econòmica personal i familiar, ajuts d’habitatge, ajuts per a empreses i autònoms

http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/?fbclid=IwAR06soCyMbStJh2LhuW9EpBua9CoGl0IpfJFIgLvbmF9bTdR-V8K6Gfa2jI

El govern espanyol ofereix també una pàgina web on es  van actualitzant els ajuts i les  novetats que van apareixent en temes com ara desnonaments, lloguers, hipoteques; drets i mesures laborals per a treballadors i treballadores; protecció a treballadors i treballadores en situació de vulnerabilitat; famílies en situació de vulnerabilitat, etc.

https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/guia.htm?fbclid=IwAR2Pw3otk4Zb7-uYAVR9ZkBwpWEft6YnmCjaWOE3jIBNMREG7pUcXejdB4

El SEPE (Servicio Público de Empleo) del Ministeri de Treball del govern estatal també ofereix una web on s’informa de totes les mesures relacionades amb el Covid que fan referència a l’ocupació, drets dels treballadors, ajudes a empreses, dubtes, etc.

http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html

Informació per les persones que feien treballs a les llars i que s’han quedat sense feina pel Covid-19.

http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-extraordinario-personas-empleadas-hogar.html

Cal recordar també que en breu el govern estatal aprovarà la Renda Mínima, que afavorirà a les persones/famílies amb risc de vulnerabilitat. Està previst que s’aprovi en l’últim Consell de Ministres de maig.

https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/ingresoMinVital/home.htm

Comparteix aquest article