Simplificació de l’accés de registre pels usuaris/es de l’oficina virtual de Nostraigua

Simplificació de l’accés de registre pels usuaris/es de l’oficina virtual de Nostraigua

  • S’incorporen gràfics d’evolució de consum i d’historial de factures com també noves funcionalitats per la descàrrega i visualització de les factures

L’oficina virtual de Nostraigua es va posar en marxa aquest estiu amb l’objectiu de continuar treballant per oferir a les persones abonades noves funcionalitats i tràmits per tal de facilitar les seves gestions del cicle integral de l’aigua.

El canvi més important que s’ha introduït ha estat simplificar l’accés de registre ometent la introducció de les dades de dues factures de consum. Aquest canvi ha estat produït perquè al demanar aquest requisit, les noves altes de subministrament no podien accedir automàticament a l’oficina virtual, sinó que havien d’esperar a tenir dos períodes de consum efectuats per poder gaudir d’aquest servei.

Per tal de fer més visible i fàcil la visualització de les dades, Nostraigua ha introduït gràfics d’evolució de consums i d’historial de les factures. Una nova funcionalitat respecte a les factures és que es poden descarregar totes massivament o es podran descarregar en format excel.

Pel que respecta a l’apartat de les dades del contracte, s’incorpora la pestanya amb la visualització de les dades de notificació. Des d’aquí es podran modificar les dades de correspondència, com també es podran sol·licitar, en el cas que no es disposin, de la factura en format pdf, col·laborant així dels avantatges mediambientals i socials que comporta l’enviament de la factura en format electrònic. Cal recordar també que Nostraigua vol donar suport als programes d’inclusió social i pobresa al municipi, es per això que a través del conveni en vigor que té amb l’entitat sense ànim de lucre Creu Roja, per cada sol·licitud de la factura sense paper, Nostraigua els hi farà una donació d’1€.

Per donar-se d’alta a aquest servei, heu d’anar al web de Nostraigua (www.nostraigua.cat) on s’hi troba l’apartat de l’Oficina virtual dins la pestanya de serveis. Per tal de facilitar aquest procés d’alta, es disposa, en aquesta mateixa pàgina, d’un vídeo tutorial on s’explica al detall com es aquest procediment de registre.

Enllaç vídeo tutorial

Des de Nostraigua s’anima a tots els usuaris i usuàries a donar-se d’alta en aquest servei gratuït. L’empresa d’aigües continuarà treballant per poder oferir noves funcionalitats i nous tràmits a través d’aquesta Oficina Virtual.

 

 

Comparteix aquest article