S’obre el termini per demanar l’ajut de 200 euros per a despeses de primera necessitat

S’obre el termini per demanar l’ajut de 200 euros per a despeses de primera necessitat

  • El departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp informa que la Generalitat ha activat avui una prestació econòmica per a famílies i persones treballadores afectades per la crisi econòmica de la Covid-19 i que no hagin cobrat la prestació d’atur
  • Es tracta d’una prestació extraordinària en un únic pagament que s’haurà de destinar a l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics

El departament de Serveis Socials de l’Ajuntament informa que a partir d’avui, 30 d’abril, es pot sol·licitar l’ajut extraordinari de 200 euros que ha implantat la Generalitat per a les despeses de primera necessitat.

Es tracta d’una prestació econòmica que  s’ha establert amb la finalitat de fer front als efectes socials immediats de la crisi sanitària i la podran sol·licitar les persones treballadores afectades per un ERTO, les persones treballadores amb contracte temporal que han estat acomiadades i també les persones treballadores per compte propi (autònoms).

A qui va destinada la prestació?

  • Persones treballadores que hagin patit una disminució d’almenys un 30% en els seus ingressos com a conseqüència d’un expedient de regulació temporal d’ocupació.
  • Persones treballadores amb contracte temporal extingit també per causa de la Covid-19.
  • Treballadors per compte propi que hagin suspès la seva activitat per raó de la crisi sanitària.

Requisits que s’han de complir

  • Els ingressos econòmics per part de la persona sol·licitant i tota la unitat familiar durant l’estat d’alarma han d’haver experimentat una reducció superior al 30% respecte als ingressos mensuals acreditats el passat mes de febrer.
  • Els ingressos durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser de mitjana inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals.
  • En tots els casos, aquestes persones han de tenir càrregues familiars.

D’altra banda, aquest ajut serà compatible amb la percepció de qualsevol altre ajut o prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats.

Com es tramita?

Les persones interessades poden presentar una sol·licitud online, des d’avui dia 30 d’abril, a través d’aquest enllaç (https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajuturgencia)

La sol·licitud serà resolta en el termini d’una setmana i durant la setmana següent a la resolució es procedirà al seu abonament. Els ajuts s’atorgaran fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.

Comparteix aquest article