S’oferta la gestió del bar de les piscines municipals de Mont-roig i Via Marina

S’oferta la gestió del bar de les piscines municipals de Mont-roig i Via Marina

El termini per presentar ofertes per la de Mont-roig finalitza el 19 de maig i per la de Via Marina el 31 de maig

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha tret a licitació la gestió i explotació del servei de bar i el control de carnets i entrades de les piscines municipals de Mont-roig i de Via Marina. Els terminis de presentació d’ofertes estan oberts.

L’entrega d’ofertes per a la gestió del servei de bar i de la piscina de Mont-roig finalitza aquest divendres 19 de maig, a les 14h. D’altra banda, pel que fa a la piscina de Via Marina, la data límit serà el dia 31 de maig a les 14h.

La durada del contracte serà de temporada d’estiu de 2017 (del 17 de juny al 17 de setembre), sense possibilitat de pròrroga. Els licitadors hauran de presentar dins un sobre tancat el model d’oferta degudament complimentat, al registre de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en horari d’atenció al públic. El pressupost de licitació d’aquest contracte és de 600,00€ (IVA exclòs). La seva retribució són els ingressos procedents de l’explotació del servei.

A l’apartat Perfil del contractant es poden consultar el plec de condicions administratives.

Comparteix aquest article