Sol·licitud d’autorització de crema de brancatge i restes vegetals procedents de treballs agrícoles

Sol·licitud d’autorització de crema de brancatge i restes vegetals procedents de treballs agrícoles

  • La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació ha habilitat un apartat a la web amb el nom Crema de brancatge i restes vegetals, per tal de sol.licitar l’autorització de cremes de brancatge i restes vegetals procedents de treballs agrícoles i de l’activitat apícola.

Es tracta d’omplir un formulari que l’interessat pot fer des de casa i que s’envia directament al departament d’Agricultura. Aquesta autorització només tindrà vigència fins al dia 15/04/20 i restarà condicionada a què les persones que ho sol.licitin presentin DUN (Declaració agrària), estan obligades a presentar la declaració  els titulars d’explotacions agrícoles que realitzin la seva activitat dins de l’àmbit de la producció primària agrícola. En cap cas es demana l’aportació d’aquest document al formulari.

Aquesta crema també queda condicionada a les restriccions d’activitats del CECAT ja que al punt 30 estableix que només es pot anar a l’hort o a les explotacions agràries en cas que hi hagi activitat econòmica, no per consum propi.

Per tant:

Els propietaris d’horts per a consum propi no podran sol.licitar l’autorització de crema, sota pena de 600€ de multa en el cas que la realitzin sense la preceptiva autorització.

 Els titulars d’activitat econòmica la podran demanar i realitzar la crema una vegada enviat el formulari. Prèviament a realitzar la crema hauran de comprovar si s’ha rebut un SMS d’activació del nivell 1 del Pla Alfa, en aquest cas les autoritzacions quedaran suspeses.

Adjuntem el link.

Gestió forestalhttp://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/gestio-forestal/

Comparteix aquest article