Subvenció de la Diputació de Tarragona per l’Escola de Música Baptista Nogués

Subvenció de la Diputació de Tarragona per l’Escola de Música Baptista Nogués

  • L’ens supramunicipal ha concedit una ajuda de 18.042 euros per afavorir l’activitat lectiva i la programació anual

L’Escola de Música Baptista Nogués a través de la seva activitat lectiva i la seva programació anual, treballa per afavorir l’educació musical com a formació integral de les persones. Apropa la música al centre d’educació infantil i primària, i és un valor socialitzador dels infants del municipi. L’escola a través de l’Ajuntament, com cada any, s’ha tornat a acollir a la línia de subvencions de la Diputació de Tarragona. L’import concedit per part de la Diputació és 18.042,19 euros, aquest import permetre sufragar part de les despeses de funcionament del centre del curs 2022-2023.

  • Línia de subvenció: Subvencions escoles municipals de música, dansa, art i disseny 2022-2023
  • Nom: Escola de Música Municipal Baptista Nogués
  • Import subvencionat: 18.042,19 euros.

Comparteix aquest article