Tractaments aeris contra la processionària del pi

Tractaments aeris contra la processionària del pi

  • helicopteroDurant tota aquesta setmana el Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya farà el tractament contra la processionària del pi amb un helicòpter pels voltants del terme municipal de Mont-roig del Camp i l’Ermita de la Mare de Deu de la Roca.

El producte que s’utilitza és biològic (Bacillus thuringiensis kurstaki), és compatible amb l’agricultura ecològica i no està classificat com a tòxic, irritant ni com a perillós per al medi ambient ni per als organismes aquàtics.


La processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) és un lepidòpter defoliador que, a més d’ocasionar danys de consideració en extensions importants de boscos de pins, origina urticària i trastorns al·lèrgics a les persones i als animals.

Les condicions meteorològiques dels darrers anys a Catalunya amb hiverns i tardors molt temperats han fet que la mortaldat de les erugues hagi estat molt inferior a les habituals amb el resultat d’un important increment d’aquesta plaga.

Comparteix aquest article