Transformació d’un solar en un jardí sostenible a Mont-roig

Transformació d’un solar en un jardí sostenible a Mont-roig

  • Nou jardí realitzat per Nostreserveis a Mont-roig.

    Nostreserveis ha finalitzat la millora de l’espai situat a la intersecció entre el carrer Indústria amb l’Avinguda Catalunya

L’empresa pública Nostreserveis ha finalitzat la transformació de l’espai a la intersecció del carrer Indústria amb l’avinguda de Catalunya en un jardí sostenible. Aquesta iniciativa s’alinea amb la filosofia de l’empresa de minimitzar el consum d’aigua i promoure pràctiques de jardineria sostenibles.

Imatge prèvia del solar que s’acaba d’ajardinar.

El nou jardí ha estat dissenyat per no necessitar reg, utilitzant plantes de molt baixes necessitats hídriques com les agaves, margallons i sansevièries. Aquest tipus de vegetació no només contribueix a l’estalvi d’aigua, sinó que també ofereix un paisatge atractiu i resistent a les condicions climàtiques locals.

Entre les millores realitzades, destaca el desplaçament del banc que es trobava dins l’espai verd fins a la vorera, facilitant així l’accés sense necessitat d’entrar al jardí. A més, s’ha instal·lat una nova vorada perimetral i s’ha pintat la paret posterior amb sulfat de ferro per donar-li un aspecte rovellat i integrat amb l’entorn.

La finalització del jardí s’ha dut a terme amb l’ús de roques i grava volcànica, materials que complementen perfectament l’estètica general de l’espai i contribueixen a la seva sostenibilitat.

Comparteix aquest article