Presentació en societat del Pla Estratègic Mont-roig Miami 2020-2030

Presentació en societat del Pla Estratègic Mont-roig Miami 2020-2030

  • Gairebé una vuitantena de persones entre representants de partits polítics, entitats, associacions i particulars de tot el municipi van assistir ahir al vespre a la Presentació del Pla Estratègic del Municipi pels anys 2020-2030.

L’encarregat de presentar el pla va ser Salvador Prat, responsable de la consultora que l’ha redactat, i l’alcalde del municipi Fran Morancho. En acabar l’acte, els assistents van poder intercanviar les seves opinions amb els responsables del pla en un refrigeri que va tenir lloc també a la sala d’actes del Club Bonmont.

L’alcalde i el redactor del pla van destacar la gran participació ciutadana de diversos col·lectius de tot el municipi com han estat els escolars, joves, gent gran, tècnics de l’Ajuntament i els diferents grups polítics del consistori. La seva aportació, van dir, ha estat clau per tal que el pla reflecteixi el pla d’acció que es durà a terme en els propers anys al municipi.

Participació ciutadana 

Els treballs del Pla Estratègic 2020-2030 s’han desplegat tenint com a referent constant la participació ciutadana: en la diagnosi, en la determinació de l’abast, en la definició de la càrrega estratègica i, fonamentalment, en l’estructuració de les accions que s’hauran de desenvolupar en la pròxima dècada. En aquest sentit, s’ha potenciat la participació externa a l’Ajuntament per donar cabuda al màxim de sensibilitats i opinions a través de diverses accions.

En concret, al llarg del darrer any s’han dut a terme tallers participatius a Mont-roig i a Miami Platja, s’han posat urnes per recollir propostes, s’ha fet una dinàmica participativa dedicada a la gent gran, activitats a les tres escoles del municipi, dinàmiques DAFO als dos instituts, entrevistes a 13 representants electes del municipi, entrevistes amb representants d’entitats cíviques i agents socials, així com amb veïns i veïnes particulars i amb funcionaris públics i antics treballadors de l’Ajuntament.

El resultat final és un Pla Estratègic dividit en dos documents. El primer d’ells conté la primera fase del projecte que ha consistit en la identificació de l’estat actual del municipi. A través de l’elaboració d’una diagnosi municipal s’ha determinat el posicionament de Mont-roig del Camp amb l’objectiu de conèixer el punt de partida des del qual fonamentar les estratègies adequades.

Aquest mateix document, elaborat amb dades d’organismes oficials així com recollint informació de veïns/es, entitats, tècnics i grups polítics, compta també amb un estudi de les principals fortaleses i debilitats que actualment ha de fer front el municipi, i les oportunitats i amenaces que cal donar resposta en un futur.

Es plantegen més de 100 accions per desenvolupar

Amb aquest treball d’anàlisi s’ha pogut dur a terme la segona fase del projecte que conté el Pla d’Acció. En aquest cas es tracta d’un document que descriu detalladament les actuacions que s’han de desenvolupar en els pròxims deu anys indicant com, quan i el pressupost aproximat que requereixen. Per elaborar aquest segon document, a més, s’han dut a terme consultes a experts de diversos àmbits de fora del municipi.

En total s’han plantejat 109 accions que estan agrupades en quatre grans blocs. Es tracta d’actuacions per aconseguir posicionar territorialment Mont-roig del Camp, perquè l’Ajuntament sigui innovador i eficient en la gestió, per dissenyar un urbanisme intel·ligent i per fer un municipi econòmicament competitiu.

Comparteix aquest article