XXXIV Concurs literari Vila de Mont-roig del Camp

XXXIV Concurs literari Vila de Mont-roig del Camp

El termini d’admissió de tots els treballs es clourà el dia 15 de juny de 2015,  a les 14h.

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp vol seguir impulsant el desenvolupament creatiu als mont-rogencs i mont-rogenques, per tal que es pugui transmetre literàriament la seva estima pel municipi, la recerca de la nostra memòria històrica i totes aquelles dades que contribueixin al coneixement de la història local.

Per aquest motiu convoca el Premi d’Assaig Vila de Mont-roig 2015. 

PREMI D’ASSAIG VILA MONT-ROIG

El tema de treball serà el nostre municipi, Mont-roig del Camp, des de qualsevol vessant: social, cultural, polític, econòmic, històric, etc. 

Els treballs hauran de ser originals i inèdits, escrits correctament en català, per una sola cara i a doble espai, d’una extensió mínima de vint-i-cinc folis i màxima de quaranta. 

El premi té una dotació econòmica de 600 €.

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, per tal d’estimular i dignificar la literatura com a forma de projecció i desenvolupament dels pobles, convoca els premis literaris de prosa “Magdalena Guerrero” i poesia “Miquel Ferrer”.

PREMI PROSA “MAGDALENA GUERRERO” 

El tema dels treballs en aquesta convocatòries és lliure. 

Els treballs han de ser originals i inèdits, escrits correctament en català, per una sola cara i a doble espai, d’una extensió mínima de deu folis i màxima de vint-i-cinc.

El Premi de prosa té una dotació econòmica de 500 €.

PREMI POESIA “MIQUEL FERRER”

El tema del treball en aquesta convocatòria és lliure. 

Els treballs han de ser originals i inèdits, escrits correctament en català, per una sola cara i a doble espai, d’una extensió mínima de deu folis i màxima de vint-i-cinc.

El Premi de poesia té una dotació econòmica de 500 €.

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp vol seguir impulsant el desenvolupament creatiu en els infants i joves en el món de la literatura , convoca els premis literaris adreçats als infants i joves.

PREMI DE NARRATIVA BREU PER A INFANTS I JOVES “VILA DE MONT-ROIG” 

Els treballs de tema lliure han de ser originals i inèdits, escrits concretament en català, per una sola cara i a doble espai. Només es poden presentar a aquests premis els nens i els joves empadronats al municipi de Mont-roig del Camp

Atès l’abast d’aquests premis, el jurat tindrà en compte, a més dels mèrits literaris, la pulcritud i la riquesa del llenguatge emprat.

El Premi Infantil està dividit en dues categories segons l’edat: de vuit a nou anys i de deu a onze anys. Les dues categories estaran dotades amb premis de 75 €. 

El Premi Juvenil estarà dividit en dues categories segons l’edat: de dotze a catorze i de quinze anys a disset anys. Les dues categories estaran dotades amb premis de 125 €.

Els treballs no hauran de tenir una extensió superior a dos folis.

El termini d’admissió de tots els treballs es clourà el dia 15 de juny de 2015  a les 14h.
Els treballs s’hauran de lliurar a les Oficines d’Atenció al Ciutadà de Mont-roig, Ctra. de Colldejou s/n i a les Oficines d’Atenció al Ciutadà de Miami Platja, carrer Sòria, núm. 14  de 9 a 14 h.

Imatge portada

concurs_literari_2015_baner330x85_1.jpg

Comparteix aquest article