Visita amb el Cap del Servei Territorial d’Administració Local a Tarragona (Sr. Joan Plana Sola)