El ple de l’Ajuntament aprova dues mocions relacionades amb els efectes de la crisi del coronavirus

El ple de l’Ajuntament aprova dues mocions relacionades amb els efectes de la crisi del coronavirus

  • Durant la sessió plenària, que va tenir lloc de forma telemàtica, es va aprovar inicialment l’ordenança que modifica els preus públics de les llars d’infants municipals i es va donar compte d’algunes qüestions relatives a Hisenda

El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, celebrat aquest dimecres 10 de juny, va aprovar per unanimitat dues mocions, per lluitar contra els efectes de la crisi del coronavirus.

En primer lloc, el grup municipal del PSC va presentar una moció per tal de demanar que la demarcació de Tarragona formi part de la xarxa certificada de zones verdes de la Unió Europea, en el marc d’un turisme segur i sostenible i tenint en compte la imminència de la temporada d’estiu.

En aquest context, s’insta al govern espanyol i al govern de la Generalitat a garantir les màximes condicions de seguretat sanitàries a les zones turístiques i demana suport a totes les institucions i associacions del sector turístic per tal de sumar esforços de cara a assolir aquesta reivindicació, que permetria ajudar al nostre turisme en el context de crisi actual.

D’altra banda, el grup ERC-MÉS- AM va presentar una moció per tal d’exigir al Govern espanyol el pagament immediat de les prestacions econòmiques a totes les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació.

En aquest sentit, davant la sobtada suspensió temporal de l’activitat laboral en molts sectors econòmics a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la Covid-19, i especialment pel que fa a les incidències i retards en la tramitació de les prestacions vinculades als ERTO’s, s’exigeix al govern espanyol que desencalli els tràmits amb l’objectiu que les persones afectades per un ERTO cobrin les prestacions econòmiques de forma immediata, i que es resolguin totes les incidències i reclamacions.

S’aprova una modificació dels preus públics de les llars d’infants

La sessió plenària va servir també per aprovar inicialment  la modificació de l’Ordenança municipal reguladora dels preus públics dels serveis a les llars d’infants municipals.  En aquest sentit, cal destacar que les tarifes del servei escolar bàsic es mantenen des del 2014, si bé s’incrementen l’import de la matrícula, el servei d’acollida i es modifiquen els percentatges de reducció de les tarifes reduïdes, per tal d’anar assolint el principi d’equivalència o cobertura de les tarifes amb els costos dels serveis. Així mateix l’atenció de l’alumnat del servei complementari de menjador escolar deixarà de ser exempt de pagament del preu públic. En aquest cas caldrà assumir també el cost de monitoratge, que fins ara s’oferia de forma gratuïta a les famílies. Així, el preu del servei de menjador serà de 3,9 euros per àpat, (el mateix preu que ja es cobrava), més el servei de monitoratge, de 2.30 € usuaris fixos i 2.90 € usuaris esporàdics (i que fins ara estava exempt de pagament). Amb aquesta modificació de l’ordenança, són les famílies que fan ús del servei de menjador les que assumeixen aquest cost, habitual en les llars d’infants públiques, i no la resta de contribuents. D’aquesta forma s’alliberen recursos per poder incrementar els ajuts a les famílies que més ho necessiten, que en cas de no poder fer front al pagament de les quotes podran demanar suport en aquest àmbit.

Finalment, el Ple va servir també per donar compte d’algunes qüestions relatives a Hisenda, com ara l’execució trimestral del pressupost corresponent al primer trimestre de 2020 i l’acompliment de normativa en matèria de morositat de l’any 2019 i primer trimestre d’enguany.

La sessió es pot visualitzar íntegrament en aquest enllaç.

Comparteix aquest article