El Ple de l’Ajuntament aprova el canvi de modalitat de gestió urbanística de “La Ribera”, “Paradís Nord” i “Parc Mont-roig”

El Ple de l’Ajuntament aprova el canvi de modalitat de gestió urbanística de “La Ribera”, “Paradís Nord” i “Parc Mont-roig”

  • L’ objectiu és impulsar la urbanització pendent d’aquests àmbits i permetre que l’Ajuntament pugui recepcionar-les definitivament
  • El Plenari ha aprovat també dues mocions, una per sol·licitar el retorn de l’IVA reduït dels sectors de la perruqueria, estètica i barberia i una altra contra l’increment dels preus de l’electricitat

Sessió plenària ordinària celebrada el 13 d’octubre de 2021

El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, celebrat aquest dimecres 13 d’octubre, ha aprovat modificar el sistema d’actuació urbanística dels Polígons d’Actuació Urbanística PAU 6 “La Ribera”, PAU 18 “Paradís Nord” i PAU 19 “Parc de Mont-roig” que passaran de la modalitat de compensació bàsica (sistema d’actuació urbanística establert pel POUM) a la modalitat de cooperació. L’objectiu és acabar la urbanització que està pendent en aquests àmbits des de la seva creació, condició indispensable perquè l’Ajuntament pugui recepcionar-les definitivament.

Recordem que les urbanitzacions del municipi delimitades com a PAU no compten amb els projectes d’urbanització i cessions de zones verdes o equipaments finalitzats i que la redacció dels instruments de gestió urbanística i l’execució de les obres necessàries són un deure dels propietaris dels immobles inclosos en el seu àmbit.

En aquests 3 casos han transcorregut més de 15 anys des de l’aprovació del POUM, sense que per part dels propietaris s’hagi iniciat cap tràmit (ja sigui per manca d’acord, voluntat o capacitat). De fet, aquests tres PAU es caracteritzen per una elevada complexitat, amb una estructura de la propietat que dificulta molt que els propietaris puguin tirar-ho endavant.

En aquest context, des de l’Ajuntament es creu necessari modificar el sistema d’actuació urbanística per tal d’agilitar la gestió d’aquests polígons i materialitzar els objectius del POUM.  Amb la modalitat de cooperació correspon a l’administració la formulació del projecte de reparcel·lació i d’urbanització, així com l’execució de les obres d’urbanització. L’Ajuntament avança el seu cost, que posteriorment repercuteix a tots els propietaris d’immobles inclosos en el seu àmbit. És a dir, l’Ajuntament s’ocuparà d’impulsar la gestió del PAU per completar les obres d’urbanització pendents (asfaltat, clavegueram, enllumenat…) i les cessions, que hauran de pagar els propietaris de sòls i immobles. Un cop finalitzada la gestió es podran donar llicències d’obra en aquests àmbits.

Recordem també que en tots els àmbits pendents de gestió urbanística: Plans parcials, Plans de Millora Urbana i Polígons d’actuació urbanística l’Ajuntament no pot fer-hi inversions perquè les càrregues econòmiques d’aquests àmbits no poden recaure en la totalitat de veïns del municipi.

Nova ubicació de l’Ecoespai i aprovació de dues mocions

El plenari també ha aprovat una modificació puntual del POUM per a la implantació de l’EcoEspai a la Plaça de Girona. Amb la construcció d’aquest equipament en aquesta plaça es vol donar vida i dinamitzar aquesta zona de Miami Platja.

Finalment el plenari també ha aprovat dues mocions presentades pel grup municipal d’ERC-MES. Es tracta d’una moció per a sol·licitar el retorn de l’IVA reduït del 10% als establiments d’estètica, barberia i perruqueria i una altra moció contra l’increment dels preus de l’electricitat.

La retransmissió íntegra del Ple es pot visualitzar en aquest enllaç. 

Comparteix aquest article