El Ple de l’Ajuntament aprova un Reglament de Menjador Social per a la gent gran

El Ple de l’Ajuntament aprova un Reglament de Menjador Social per a la gent gran

  • L’objectiu és regular la prestació d’aquest servei, que ja fa temps que du a terme l’Ajuntament i que assegura un àpat de qualitat i un entorn de relació i companyia a les persones que ho necessiten
  • El plenari també ha donat llum verda, amb el suport de tots els grups municipals, a una moció que rebutja la decisió del govern espanyol i ENRESA de construir nous magatzems de residus d’alta activitat a les centrals nuclears

La sessió plenària s’ha celebrat de forma telemàtica

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha aprovat aquest dimecres al migdia, a través de la sessió plenària ordinària del mes de gener, un Reglament de Menjador Social per a la gent gran del municipi. L’objectiu d’aquest document és regular la prestació d’aquest servei, considerat un servei social bàsic i que des de fa temps es gestiona des dels departaments d’Acció Social i de Gent Gran de l’Ajuntament.

Aquest servei té per objectiu assegurar un àpat de qualitat a les persones que, atesa la seva situació econòmica, social i/o de salut, tenen compromesa la possibilitat d’abastir-se d’un àpat diari perquè autònomament no poden fer front a l’adquisició i/o l’elaboració d’àpats en el seu domicili, així com oferir i afavorir un entorn de relació i companyia entre les persones usuàries del servei. A la vegada contribueix a la detecció de situacions de risc que puguin existir.

La prestació del servei va dirigida a les persones majors de 70 anys, per tractar-se del col·lectiu més desfavorit de gent gran. Cal destacar que les pensions d’aquest col·lectiu al municipi són inferiors a la mitjana comarcal i de Catalunya. Tot i això les persones menors d’aquesta edat que es trobin immerses en una situació de necessitat també podran accedir-hi. En aquest sentit, l’Ajuntament establirà un preu públic per al servei i diverses bonificacions que s’atorgaran segons informes de Serveis Socials.

Aquest servei es realitzarà en 2 modalitats: presencial, on la gent gran podrà accedir al centre habilitat per menjar en comunitat i promoure la seva socialització, i a domicili, per aquells casos en què no sigui possible el desplaçament. El servei es realitzarà entre setmana, els dies laborables, però també s’oferirà els caps de setmana o festius si hi ha un informe tècnic que justifiqui la necessitat.

Durant el plenari, la regidora d’Acció Social, Francis Ortiz ha explicat també que s’està treballant en un procés de licitació per trobar una nova empresa que gestioni de forma global aquest servei.

Moció de rebuig als magatzems de residus nuclears

Per altra banda, tots els grups municipals de l’Ajuntament han presentat de forma conjunta una moció sobre la decisió de construir nous magatzems per al combustible gastat de les centrals nuclears. En concret tots els grups han donat suport a una moció que “rebutja la decisió presa pel Govern espanyol i ENRESA, a esquena del nostre municipi, de construir nous magatzems de residus d’alta activitat a les centrals nuclears” i que exigeix al Govern espanyol canals reals d’informació als municipis, als seus ciutadans, així com de participació en els processos de presa de decisions.

Enllaç a la sessió plenària de data 12 de gener de 2022

Comparteix aquest article