El Ple de l’Ajuntament aprova una nova línia d’ajuts per a l’adquisició de material escolar

El Ple de l’Ajuntament aprova una nova línia d’ajuts per a l’adquisició de material escolar

  • La nova subvenció dona compliment a una de les accions del Pacte de Municipi per a la Recuperació Econòmica i Social i se’n podran beneficiar les famílies amb nens i nenes que cursin estudis de primària o secundària als centres educatius del municipi
  • El plenari també ha aprovat els dies festius locals per a l’any 2022 i una moció presentada pel grup ERC-MES per regular el preu del lloguer

Ple ordinari celebrat el 14 de juliol de 2021

El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, celebrat aquest dimecres al migdia a la Sala de Plens de la Casa de Cultura Agustí Sardà, ha aprovat per unanimitat una nova línia de subvencions en l’àmbit de l’educació. L’objectiu és ajudar a les famílies de Mont-roig del Camp amb fills i filles que cursin primària o secundària als centres educatius del municipi en l’adquisició de material escolar.

El plenari ha aprovat les bases de les ajudes i les pròximes setmanes es publicarà la convocatòria on es detallaran els requisits, barems, imports i altra informació necessària per acollir-se a les subvencions.

Aquesta nova línia d’ajuts dona compliment a l’acció 19 del Pacte de Municipi per a la Recuperació Social i Econòmica, aprovat arran de l’esclat de la pandèmia de la Covid 19 i a través del qual es vol donar suport a les noves necessitats dels veïns i veïnes.

Festius locals

Per altra banda, el Ple ha aprovat també els festius locals per a l’any 2022, es tracta dels dos festius de Mont-roig i els 2 festius de Miami Platja.  En aquest sentit, a Mont-roig correspon el dijous 8 de setembre (Mare de Déu de la Roca) i el 29 de setembre (Sant Miquel) i a Miami Platja el dilluns 21 de març (Sant Josep que és el 19 de març cau en dissabte) i el dilluns 25 de juliol (Sant Jaume).

Finalment el plenari també ha aprovat la moció presentada pel grup municipal d’ERC- MÉS per promoure la regulació dels preus del lloguer al municipi a partir de la declaració d’Àrea amb mercat d’habitatge tens, d’acord amb la llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges. Aquesta llei, busca limitar els preus dels lloguers a Catalunya i permet regular-los en les zones on estan especialment disparats. La llei fixa topalls al lloguer en els municipis on més dificultats hi ha per accedir a l’habitatge per oferta-demanda. Són les anomenades zones d’habitatge tens.

En aquest sentit, els serveis tècnics de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp han verificat que els preus del lloguer son un 30% superiors a la renda mitjana del municipi, un dels supòsits per poder sol·licitar aquesta declaració que atorga la Generalitat i que té una durada màxima de cinc anys, revisable. En base a aquest punt, el plenari ha acordat sol·licitar aquesta declaració i que el municipi s’inclogui en aquest índex de contenció de preus de lloguer.

La sessió plenària íntegra es pot visualitzar al Canal Youtube de l’Ajuntament. 

Comparteix aquest article