ENQUESTA CIUTADANA: La qualitat de vida, la convivència i els grans projectes, el millor valorat; la neteja viària i els carrers en mal estat, el pitjor

ENQUESTA CIUTADANA: La qualitat de vida, la convivència i els grans projectes, el millor valorat; la neteja viària i els carrers en mal estat, el pitjor

  • Això es desprèn de l’enquesta ciutadana sobre la gestió municipal encarregada per l’Ajuntament que analitza com els veïns i veïnes perceben qüestions com els serveis, els equipaments o els projectes posats en marxa pel consistori
  • Entre els resultats també destaca l’aprovació de la gestió municipal, així com que 3 de cada 4 ciutadans/es creu que la crisi de la Covid està superada

L’estudi de percepció ciutadana sobre l’estat del municipi que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp va encarregar al Gabinet CERES conclou que la percepció de la qualitat de vida al municipi és un dels aspectes generals més ben valorats entre els veïns i veïnes enquestats. La majoria de la població consultada (86%) considera que al seu municipi s’hi viu bé o molt bé. Aquesta enquesta es va fer la primera quinzena de novembre del 2022 a partir de 319 entrevistes telefòniques a homes i dones del municipi majors de 18 anys repartides en totes les franges d’edat i nuclis de referència.

Un altre dels aspectes positius que es destaquen és convivència al municipi que, malgrat la complexitat social i urbanística, la ciutadania valora amb un notable alt. Així mateix, els grans projectes que està tirant endavant l’Ajuntament com la nova inversió industrial, la millora de parcs, avingudes i places i les mesures contra el canvi climàtic i la transició ecològica també obtenen valoracions de notable.

Pel que fa als àmbits pitjor valorats, aquests fan referència a serveis, infraestructures i aspectes generals com són: la manca de neteja viària, els carrers en mal estat, problemes amb els serveis de recollida selectiva, inseguretat ciutadana i la manca de transport públic. Tot i així, només els dèficits en el transport públic reben una valoració de suspens.

A través d’aquesta enquesta també s’han analitzat altres àmbits com els canals de comunicació i informació entre Ajuntament i població, la valoració de la tasca del consistori, del govern i de l’oposició, així com dels serveis, equipaments, infraestructures i altres aspectes generals.

Gestió de la Covid

Les accions que es van dur a terme durant la Covid per part de l’Ajuntament han estat valorades de forma molt positiva “amb un 51% de valoracions bastant o molt satisfactòries”, segons les dades de CERES. Gairebé les tres quartes parts dels enquestats pensen que en aquests moments la pandèmia ja no té impacte en la qualitat de vida de les famílies, mentre que una quarta part sí, sobretot en la salut física i/o psicològica.

Equipaments

Les valoracions sobre els equipaments (educatius, esportius…),  són bones, encara que els destinats als joves són els pitjor valorats.

Serveis

Tot i que les valoracions mitjanes estan aprovades, els dirigits als joves i a les empreses/emprenedors estan pitjor valorats que la resta. Hi ha també un gran nivell de desconeixement dels serveis que s’ofereixen, excepte la policia local, que és un dels que té més diferències entre, major percentatge de gent molt satisfeta i major percentatge de gent insatisfeta, en comparació amb la resta.

Infraestructures

En relació a les infraestructures, les millor valorades són les platges, amb un notable, mentre que suspèn la valoració el transport públic, de mitjana, tot i que augmenta mig punt en relació amb l’enquesta del 2015.

Comunicació 

Segons l’enquesta, la població s’informa sobretot dels temes de l’Ajuntament a través dels xarxes socials, la web municipal i el butlletí. La gent que se sent menys informada és la que rep la informació a través del boca – orella, mentre que la que es considera millor informada ho fa a través dels canals oficials de l’Ajuntament.

Tràmits

Un 78% de les persones enquestades valoren els tràmits realitzats com a bé o molt bé. La satisfacció amb els tràmits relatius al padró o al pagament de tributs és molt alta, mentre que les persones que tramiten llicències tenen un cert grau de descontentament, i això és especialment notable en la tramitació de queixes.

Tasca de govern i oposició

Aproximadament la meitat de les persones enquestades valoren positivament l’acció de govern, especialment entre aquells que identifiquen correctament l’equip de govern. Per altra banda el 64% no saben identificar els partits de l’oposició, valorats de forma similar de forma negativa i positiva. Finament, un 66% de mitjana coneix qui és l’alcalde.

Tota la informació sobre aquest estudi es pot consultar en el PDF adjunt on es desgranen tots els resultats de l’enquesta i, amb l’objectiu d’aprofundir més, disgregats per sexe, nivell d’estudis, franges d’edat i zones del municipi.

Comparteix aquest article