Es posa en marxa el nou sistema de pagament per ús de la recàrrega de vehicles elèctrics

Es posa en marxa el nou sistema de pagament per ús de la recàrrega de vehicles elèctrics

  • Aquest servei s’ofereix des del 2018 en els punts de distribució exclusius per a vehicles existents a Miami Platja i a Mont-roig

A partir d’avui es posa en marxa el nou sistema de pagament per ús per al servei de recàrrega de vehicles elèctrics als nuclis de Mont-roig i Miami Platja. Els preus establerts per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp són els següents: 0,30 €/kWh per als carregadors de recàrrega ràpida i 0,24 €/kWh per als carregadors de recàrrega semi-ràpida. Els preus seran revisats periòdicament d’acord amb el preu de l’energia.

Cal recordar que els primers Punts de Recàrrega per a Vehicles Elèctrics (PRVE) es van posar en marxa l’any 2018. El carregador de recàrrega ràpida que hi ha actualment està ubicat a l’Av. Del Mar, 21, de Miami Platja, mentre que la resta de carregadors (Ctra. Colldejou S/N de Mont-roig i C/Sòria, 16 de Miami Platja) són de recàrrega semi-ràpida. Per a permetre la recàrrega, caldrà que el vehicle estacioni en alguna de les places exclusives reservades.

El temps màxim de recàrrega serà de dues hores en cas de PVRE semi-ràpids i d’una hora en cas de PVRE ràpids, que podrà limitar-se per raons de necessitat o quan la intensitat de la demanda així ho requerís, la qual cosa es senyalitzarà convenientment en el propi punt de recàrrega. Per a la gestió i el pagament de les recàrregues, serà necessari que els usuaris i usuàries del servei tinguin instal·lada l’APP EVCharge al mòbil que es pot descarregar des d’aquests enllaços.

Per ANDRID: https://apps.apple.com/us/app/evcharge/id1414150549

Per IOS APPLE: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.etecnic.evcharge

Aquesta és una aplicació mòbil multi plataforma que mostra la ubicació, la informació i l’estat dels diferents carregadors, permet al client activar-los i iniciar una càrrega, mostrant gràficament el procés en temps real, així com gestionar i realitzar el pagament de les recàrregues. Les persones usuàries del servei trobaran als carregadors un codi QR on trobaran més informació. Als carregadors també es mostra un telèfon de teleassistència 24h per a qualsevol incidència que pugui sorgir.

Comparteix aquest article