Informació sobre ajudes destinades als establiments de restauració i centres d’estètica i bellesa

Informació sobre ajudes destinades als establiments de restauració i centres d’estètica i bellesa

 • Es tracta de subvencions activades per la Generalitat de Catalunya davant les mesures de contenció de la Covid-19 adoptades la setmana passada en què es requeria el tancament d’aquests establiments

La Regidoria d’Impuls Econòmic i Ocupació informa que ha sortit la convocatòria de subvencions per als establiments de restauració i pels centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19. Aquest paquet d’ajudes ha estat activat per la Generalitat de Catalunya davant l’entrada en vigor, la setmana passada, de noves mesures de contenció de la Covid-19 a través de les quals l’administració autonòmica requeria el tancament d’aquests establiments.

A continuació us enllacem les bases i us detallem més informació a l’espera que la convocatòria surti publicada al DOGC i s’obri el termini de presentació de sol·licituds, que serà de 15 dies naturals.

 • L’import màxim concedit per cada beneficiari serà de 1.500€.
 • Ho poden sol·licitar autònoms i pimes que prestin activitats de restauració o siguin titulars d’un centre d’estètica i bellesa, que han estat obligats a tancar i que estan donats d’alta en el cens d’impost d’activitats econòmiques.
 • La sol·licitud s’ha de presentar utilitzant el model normalitzat que us podreu descarregar a l’enllaç directe que trobareu a la pàgina d’inici de la web del CCAM, un cop oberta la convocatòria. A més a més s’hi ha d’ajuntar la següent documentació:
  • Declaració responsable (es facilitarà un model per omplir a la pàgina web)
  • Fotografia de la façana de l’establiment
  • Fotografia de l’interior de l’establiment
 • Serà necessari identificar-se amb un certificat digital o amb el DNI electrònic.
 • Les despeses subvencionables són totes aquelles que s’hagin tingut des de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre del 2020 (lloguers, subministres, compra de productes/mercaderies, despeses de gestoria…) de la qual se’n tingui una factura.
 • Aquesta subvenció és compatible amb altres línies d’ajuts de la Generalitat o de l’Estat.
 • Un cop concedida la subvenció, els beneficiaris no percebran directament l’import concedit sinó que hauran de presentar la justificació amb les factures que acrediten la despesa.

El departament d’Impuls Econòmic també recorda que el Consell Executiu ha aprovat un decret llei (DECRET LLEI 34/2020 , de 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats) que faculta els titulars dels negocis per iniciar una negociació amb els propietaris dels immobles per establir, de mutu acord, una rebaixa de l’import de la mensualitat.

Podeu sol·licitar més informació al Departament d’Impuls Econòmic de l’Ajuntament (promocio@mont-roig.cat) o bé als telèfon del comerç (93 484 99 09), al CCAM (93 484 99 99) o enviar un correu a comerc@gencat.cat.

Comparteix aquest article