Informa’t sobre la Garantia Juvenil

Informa’t sobre la Garantia Juvenil

Garantia Juvenil

Una assessora del programa atendrà als interessats el proper dilluns 16 de novembre, de 10h a 13h, a la Casa de Cultura de Mont-roig 

La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l’atur juvenil. L’objectiu és garantir que els joves menors de 30 anys puguin rebre una oferta d’ocupació, d’educació contínua o un període de pràctiques després d’acabar l’educació formal o quedar aturats.

El programa va destinat joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys, inscrits o no als serveis d’ocupació, i que no tenen feina ni estan formant-se.

Requisits per poder participar en la Garantia Juvenil:

  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats que formen part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
  • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya
  • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol•licitud.
  • No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Els joves que compleixin els requisits, en un termini de quatre mesos, la Generalitat  els hi oferirà una oferta de treball, pràctiques o formació.

En el cas de Mont-roig una assessora del programa, enviada pel Consell Comarcal del Baix Camp, atén les consultes dels joves els dilluns alterns a la Casa de Cultura. La propera oportunitat per rebre assessorament gratuït serà el dilluns 16 de novembre, de 10 a 13h. 

Imatge portada

garantia_juvenil.jpg

Comparteix aquest article