Ja es poden demanar les tarifes reduïdes de les llars d’infants municipals pel curs vinent pels nivells de 0 a 2 anys

Ja es poden demanar les tarifes reduïdes de les llars d’infants municipals pel curs vinent pels nivells de 0 a 2 anys

  • La sol·licitud s’ha de fer través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp informa que ja es poden sol·licitar a través de la Seu electrònica les tarifes reduïdes de les llars d’infants municipals (Petete de Miami Platja i Mare de Déu de la Roca de Mont-roig) pel curs 2022-2023 pels nivells de 0-1 i de 1-2 anys. La sol·licitud s’ha de fer a l’adreça https://mont-roig.eadministracio.cat, a l’apartat de catàleg de tràmits: Liquidació i Gestió Tributària. Instància titulada “Tarifa reduïda Llar d’infants 2022/2023 (Nivells I0 i I1)”.

En cas que el tràmit no es pugui fer de forma telemàtica, quan el ciutadà/ana no disposi dels mitjans necessaris per fer la tramitació, podrà realitzar-la de forma presencial a les OMAC. Abans caldrà demanar cita prèvia a la web municipal https://citaprevia.mont-roig.cat/mont-roig/ o bé al telèfon 977 17 28 65.

Per acollir-se a la reducció de la tarifa es demana estar empadronat en el municipi de Mont-roig del Camp. L’empadronament ha d’afectar, no només a l’infant matriculat a la llar d’infants municipal, sinó també qui tingui i exerceixi la seva pàtria potestat. Les famílies del municipi que es poden beneficiar de les tarifes reduïdes són les que acreditin família nombrosa o família monoparental, o que l’alumne matriculat té un grau de discapacitat del 33% o superior.

Gratuïtat del nivell l2

Cal recordar que la Generalitat va aprovar fa unes setmanes la gratuïtat de l’escolarització per a les famílies de la línia l2 a les escoles bressol públiques del país pel proper curs escolar. Aquesta mesura té com a objectiu afavorir tant els infants com la societat. Els beneficis per als infants són de caràcter pedagògic (desenvolupament de la personalitat, les capacitats, les habilitats socials i les actituds positives cap a l’aprenentatge) i també de caràcter social (conciliació i compensació de les desigualtats d’origen mitjançant un accés amb condicions d’igualtat).

 

Comparteix aquest article