L’Ajuntament aprova un pressupost de 30 milions d’euros per al 2021

L’Ajuntament aprova un pressupost de 30 milions d’euros per al 2021

  • L’objectiu és donar resposta a la nova realitat social i econòmica del municipi derivada de la crisi de la Covid19 amb un augment de les ajudes per a l’alimentació, els productes bàsics, l’atenció a la gent gran, l’escolarització i el desenvolupament empresarial
  • La inversió prevista suposa un important increment respecte a l’any anterior i se situa en 8.452.552 euros, destacant la posada en marxa de les fases 2 i 3 de l’avinguda Barcelona de Miami Platja o l’espai sociocultural, el casal d’avis i els nous vestidors de la zona esportiva de Mont-roig, entre d’altres

Clica a la imatge per accedir al document descriptiu del Pressupost Municipal del 2021

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha aprovat aquest dilluns el Pressupost Municipal per a l’exercici del 2021, que serà de 30.052.465,60 €. Un import que suposa un increment del 27,11% respecte els comptes del 2020 i que compta amb 8.452.552 € destinats a inversions, xifra que representa un augment del 250% respecte l’últim exercici.

El pressupost, que compleix com en els darrers anys el criteri d’equilibri pressupostari, té l’objectiu de donar resposta a la nova realitat municipal marcada per la crisi de la Covid19 i donar compliment al Pacte de Municipi que recull, recordem, 69 accions per a la recuperació econòmica i social.

Al mateix temps, suposa un increment important en l’apartat d’inversions respecte al pressupost de l’any passat. Les més importants són la posada en marxa de les fases 2 i 3 de l’avinguda de Barcelona (1.807.475 € tram Cadis/Jaén i 1.868.892 € tram Tarragona/Cristina) ; la conversió en zona de vianants d’una part del passeig de les cales (700.000 €); l’espai sociocultural (que incrementa en 800.000 € la dotació inicial d’1.000.000 €), el nou casal d’avis (370.000 €) i el projecte de nous vestidors de la zona esportiva de Mont-roig (275.000 €).

També destaquen les inversions per a les millores de l’espai públic i que preveuen dotacions per a senyalització viària (126.931 €), l’arranjament de parcs i zones verdes (100.000 €), mobiliari (100.000€) i asfaltat, i que tenen en compte les actuacions més prioritàries a les urbanitzacions. També les diverses millores a les xarxes d’aigua, principalment a les urbanitzacions, com per exemple les connexions de Masos d’en Blader i Guardamar (223.744 €), entre d’altres.

Aquestes inversions es duran a terme, principalment, gràcies a l’increment dels ingressos previstos (un 27,11%), que experimentaran un augment per la incorporació d’un crèdit i l’increment de les transferències d’altres administracions i els impostos directes.

S’incrementa el suport a les famílies i al desenvolupament empresarial

En relació a les despeses, aquest pressupost presenta una gran variació de programes que incrementen o disminueixen pressionats per la situació actual. En aquest sentit, disminueixen els programes que estan afectats per les restriccions en matèries d’activitats i mobilitat i augmenten aquells programes que van destinats a pal·liar la situació econòmica i social actual.

Així, de les partides que més incrementen, a part del capítol d’inversions, destaca el de personal que pretén incentivar l’ocupació i reforçar àrees tècniques per ser més eficients i millorar els serveis que presta l’Ajuntament.

També incrementa el que es destina a Acció Social, per donar resposta a la situació actual de crisi econòmica i per pal·liar les afectacions que estan tenint moltes famílies del municipi. Pugen, sobretot, les despeses destinades a alimentació i productes bàsics per a persones vulnerables, i les que es destinen a l’atenció a la gent gran. També l’àrea d’Ensenyament s’incrementa perquè s’incorporen noves ajudes de menjador per a les llars d’infants i per a la compra de llibres de text. També destaca l’augment de l’àrea d’Impuls Econòmic que incrementa el seu pressupost per doblar els ajuts al desenvolupament empresarial i perquè inclou noves subvencions a empreses i comerços per ajudar-los en la seva adaptació a la Covid19 i a la digitalització dels seus negocis.

Altres àrees que es reforcen són la de Residus, amb l’objectiu de millorar el servei (també per donar resposta a l’increment del cost del tractament dels residus, fruit del baix nivell de reciclatge al municipi), la compra de material de protecció davant de la Covid19 i el traspàs de fons a l’empresa Nostreserveis, perquè es preveu que l’empresa de serveis assumeixi el servei de neteja viària, i aconsegueixi millorar-lo i dotar-lo del personal i la maquinària necessaris.

Empreses municipals

Pel que fa als comptes de les Entitats Públiques Empresarials, Nostreserveis tindrà un pressupost de 5.483.600,85 € i Nostraigua de 3.486.808. En relació a l’exercici anterior, Nostreserveis incrementa un 28,82% el pressupost, un augment que respon, principalment a les inversions que farà en maquinària de neteja viària. Nostraigua, per la seva banda, experimenta una davallada del 2,5%.

Enllaç al PDF del pressupost de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per al 2021

Comparteix aquest article