L’Ajuntament de Mont-roig del Camp bonificarà el servei de menjador de les llars d’infants municipals del curs 21/22

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp bonificarà el servei de menjador de les llars d’infants municipals del curs 21/22

  • Fins al 4 de juliol es pot tramitar a través de la seu electrònica aquesta nova subvenció que ha de permetre ajudar les famílies a reduir aquesta despesa

L’Ajuntament  de Mont-roig del Camp ha obert el termini per demanar una subvenció per fer front i reduir la despesa derivada del servei de menjador de les llars d’infants municipals pel curs 2021/2021. Aquest nou ajut es pot demanar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp fins al 4 de juliol en el següent enllaç: https://mont-roig.eadministracio.cat/catalog/t/550b91b9-05cc-4845-a0e5-36931a530c43 . El consistori ha destinat una partida de 15.000 euros per aquesta nova subvenció.

Podran ser destinataris de l’ajut de menjador escolar les famílies de Mont-roig del Camp amb infants escolaritzats a les llars d’infants municipals, la Mare de Déu de la Roca i la Petete. Serà requisit imprescindible que tots els integrants de la unitat familiar constin empadronats al municipi, excepte en els casos de separació de fet o judicial, i s’acrediti documentalment.  Segons correspongui, de la ponderació dels criteris socials i econòmics establerts amb la convocatòria de subvenció, l’import bonificat per l’Ajuntament oscil·larà d’acord amb els següents trams: 100%, 75%, 50%, 25%.

Més info sobre la subvenció i les bases: en aquest enllaç

Comparteix aquest article